Skip to main content

മികച്ച മാതൃവൃക്ഷ ശേഖരമുള്ള മാണ്ഡ്യ ഡിഎസ്പി ഫാംഎം.കെ സിംങ്ങ്‌
ഫാം മാനേജർ, ഡിഎസ്പി ഫാം, മാണ്ഡ്യ

ദീർഘകാലവിളയായ നാളികേരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികച്ച ഉത്പാദനവും ഉത്പാദനക്ഷമതയും  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്‌ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടി ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്‌.  കൃഷിയിറക്കി 6-7 വർഷം കഴിഞ്ഞു  മാത്രമെ നാളികേരത്തിൽ നിന്ന്‌ ആദായം കിട്ടിത്തുടങ്ങുകയുള്ളു എന്നതാണ്‌ കർഷകരുടെ ധാരണ.  എന്നാൽ ഈ  ധാരണ തെറ്റാണെന്ന്​‍്‌ ഇതിനോടകം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറെ കാലമൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല തെങ്ങ്‌ കായ്ക്കാൻ. നല്ല നിലയിൽ പരിചരിച്ചാൽ നെടിയ ഇനങ്ങൾ നാലുവർഷത്തിനുള്ളിലും, സങ്കര ഇനങ്ങൾ 3-5 വർഷത്തിനുള്ളിലും, കുറിയ ഇനങ്ങൾ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിലും ആദായം നൽകി തുടങ്ങും എന്നാണ്‌ അനുഭവം. എന്തായാലും കുറഞ്ഞത്‌ രണ്ടും മൂന്നു വർഷം കാത്തിരിക്കണം എന്നതിനാൽ ഗുണമേ?യുള്ള തൈകൾ നട്ട്‌ മികച്ച വിളവ്‌ ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതാണ്‌ അഭികാമ്യം. വിത്തു തേങ്ങ ഗുണമേ? കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, അത്‌ മുളച്ച്‌ ഉണ്ടാകുന്ന കേര വൃക്ഷങ്ങളും ആദായം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നിലായിരിക്കും. ഇത്‌ മൊത്തത്തിൽ കർഷകന്‌ നഷ്ടമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.  ഏറ്റവുമധികം പരപരാഗണം നടത്തുന്ന പനവർഗ്ഗ വൃക്ഷവിളയാണ്‌ തെങ്ങ്‌. അതിനാൽ ഒരിക്കലും മാതൃവൃക്ഷത്തിന്റെ അതേ സദ്ഗുണങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്‌ ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഗുണനിലവാരമുളള വിത്തു തേങ്ങയുടെ സംഭരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല തന്നെ. തോട്ടത്തിൽ വച്ചു തന്നെ പല പ്രാവശ്യമായുള്ള വരണനിരാകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിലവാരമില്ലാത്ത വിത്തുതേങ്ങകളും തൈകളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
കുറെ നാളുകളായി മികച്ച ഗുണ നിലവാരമുള്ള നാളികേര തൈകൾ ലഭിക്കുന്ന വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രമായി മാണ്ഡ്യയിലെ വിത്തുത്പാദന പ്രദർശന തോട്ടം (ഡിഎസ്പി ഫാം)  മാറിയിരിക്കുന്നു.  കേരളം, തമിഴ്‌നാട്‌, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്ര, ഗുജറാത്ത്‌ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ വൻ തോതിൽ വിത്തു തേങ്ങകൾക്കും തൈകൾക്കുമുള്ള അന്വേഷണം ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്‌. ഉത്തര പൂർവ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കു പോലും ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന്‌ വിവിധ ഇനം തെങ്ങിൻ തൈകൾ എല്ലാ വർഷവും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു.
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്‌ 110 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്‌ നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ വക മാണ്ഡ്യ വിത്തുത്പാദന പ്രദർശന തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌. മൈസൂറിൽ നിന്ന്‌ 55 കിലോമീറ്ററും മാണ്ഡ്യ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന്‌ 10 കിലോമീറ്ററും ആണ്‌ ദൂരം. നെടിയതും കുറിയതുമായ  ഇനം തെങ്ങുകളുടെ വലിയ മാതൃവൃക്ഷ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്‌. കൂടാതെ സങ്കര ഇനം തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്രിമ പരാഗണ യൂണിറ്റും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നെടിയ ഇനങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ്‌ കോസ്റ്റ്‌ ടോൾ, തിപ്ത്തൂർ ടോൾ, തമിഴ്‌നാട്‌ ടോൾ, ബെനോളിം ടോൾ, ലക്ഷദ്വീപ്‌ ഓർഡിനറി ലക്ഷദ്വീപ്‌ മൈക്രോ എന്നിവയും വിദേശ ഇനങ്ങളായ എഫ്‌എംഎസ്‌, ന്യൂഗിനിയ, ആൻഡമാൻ ജയന്റ്‌, സഹ്രമൻ, സാംക്രമൺ, കലാംഗുട്ടെ,ഫിലിപ്പീൻസ്‌, ലക്കടീവ്‌ മൈക്രോ, ലക്കടീവ്‌ ഓർഡിനറി സ്മാൾ, ഗംഗാബാന്ദം, എസ്‌.എസ്‌.ജി, ഫിജി, സിയാം എന്നിവയും ഉണ്ട്‌. കുറിയ ഇനങ്ങളിൽ ചാവക്കാട്‌ ഓറഞ്ച്‌, മലയൻ ഓറഞ്ച്‌, ചാവക്കാട്‌ ഗ്രീൻ എന്നിവയാണ്‌ ഫാമിൽ ഉള്ളത്‌.  ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രണ്ട്‌ ഡി ഃ ടി സങ്കരഇനങ്ങളാണ്‌ ചാവക്കാട്‌ ഓറഞ്ച്‌ ഡ്വാർഫും ഃ തിപ്തൂർ ടോളും സി.ജി.ഡി ഃ ടി.ടിയും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…