Skip to main content

ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക്‌


എം.തോമസ്‌ മാത്യു

"പ്രതിജ്ഞകൾ വളരെ ആപത്കരമാണ്‌, അതു നമ്മെ നുണയന്മാരാക്കിയെന്നു വരും" എന്ന്‌ എഴുതിയത്‌ ഗ്രീക്കു നാടകകൃത്തായ സൊഫോക്ലിസാണ്‌. പിന്നീട്‌ ലംഘിച്ചാലോ എന്ന്‌ ആലോചിച്ചു പോകുന്ന പ്രതിജ്ഞകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്‌ ഈ അബദ്ധം പറ്റുന്നത്‌. പറഞ്ഞ വാക്ക്‌ എന്തു വന്നാലും പാലിക്കാം എന്ന്‌ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്‌; നുണയൻ എന്ന്‌ ദുഷ്പേരുകേൾക്കേണ്ടി വന്നാലും നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരരുത്‌ എന്ന്‌ വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്‌. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്‌ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വിഹിതാവിഹിതങ്ങൾ നന്നായി ആലോചിച്ച്‌ വിലയിരുത്തി മാത്രം വാക്ക്‌ പറയുന്നവർ വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട്‌. അവരാണ്‌ അങ്ങേയറ്റം ശ്രേഷ്ഠർ.
    വാക്കിനെക്കുറിച്ച്‌ ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിക്കാനുണ്ടോ, വരുന്ന വാക്കിന്‌ ഓരോന്നു പറയുക, അതിന്റെ ന്യായാന്യായതകളെക്കുറിച്ച്‌ അത്രയ്ക്കൊന്നും കിണഞ്ഞ്‌ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു കരുതുന്നവരാണ്‌ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. വാക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സദാചാരമുണ്ട്‌ എന്ന്‌ അവർ വിചാരിക്കുന്നേയില്ല. അധരത്തിൽ നിന്ന്‌ അടർന്നു വീണ ഒരു ശബ്ദമല്ലേ. അത്‌ അപ്പോഴേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു മറഞ്ഞില്ലേ എന്ന ഉദാസീനതയാണ്‌ അവർക്ക്‌ ഉള്ളത്‌. എന്നാൽ, നമ്മുടെ പ്രാണവായു ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ വാക്ക്‌ ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട്‌ വാക്കിന്‌ പ്രാണനോളം വിലയും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടെന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. തരംപോലെ മാറ്റിപ്പറയാവുന്ന ഒന്നായി അവർ വാക്കിനെ കാണുന്നു. എന്നാൽ തരംപോലെ വാക്കു മാറുന്നവനേക്കാൾ തരികിടയായി ആരുമില്ല എന്നതാണ്‌ സത്യം.
    ഒരാവേശത്തിന്‌ വാക്കു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സർവ്വ കളികളും കളിക്കുകയും ചെയ്ത രാജാവിന്റെ ദുരന്തം കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്‌ രാമായണം കാവ്യം. ദശരഥൻ എന്ന യോഗ്യനായ രാജാവ്‌ കേകയ രാജകുമാരിയെ കണ്ട്‌ കമ്പം കയറി വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേകയത്തിലെ രാജാവ്‌ അശ്വപതി വിസമ്മതമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, ഒരു വ്യവസ്ഥ വച്ചു. ഈ വ്യവസ്ഥക്ക്‌  കന്യാശുൽകം എന്നു പേർ. ഈ രാജകുമാരിയിൽ പിറക്കുന്ന കുമാരനായിരിക്കണം രാജ്യാവകാശം എന്നാണ്‌ കന്യാശുൽക്കത്തിന്റെ നിയമം. ഭാര്യമാർ വേറെ രണ്ടുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരിൽ മക്കളില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ ദശരഥന്‌ രണ്ടാമതൊന്ന്‌ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശുൽക്കവ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു. ആലോചിച്ചാൽ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നോ, ആലോചനാശേഷിയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുമാറ്‌ അദ്ദേഹം വികാര വിവശനായിരുന്നുവോ എന്ന്‌ നമുക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. പക്ഷേ, കാലാന്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‌ മൂന്നു ഭാര്യമാരിലും പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. പട്ടമഹിഷിയായ കൗസല്യാദേവിയിലാണ്‌ ആദ്യപുത്രന്റെ ജനനം. അതോടെ ശുൽക്ക വാഗ്ദാനം മറച്ചുവച്ച്‌ കളി തുടങ്ങി. ആ കളിയുടെ കഥ കൂടിയാണ്‌ രാമായണ കാവ്യം പാടിത്തരുന്നത്‌. ഒരു മോഹത്തിന്റെ സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി കൊടുത്തുപോയ വാക്കിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ അന്യതത്തിന്റെ ഘോഷയാത്ര വിതച്ച ദുരന്തത്തിന്റെ കഥ ഇവിടെ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല. വാക്കിന്റെ നേരെ കാണിക്കുന്ന അത്യാചാരം എവിടെക്കൊണ്ടു ചെന്ന്‌ എത്തിക്കും എന്ന്‌ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെയും നൈതികതയുടെയും സമസ്യകൾ ഇഴ വേർപെടുത്താനാകാത്ത വിധം കൂട്ടിപ്പിരിച്ചു നെയ്തെടുത്ത ആദ്യ മഹാകാവ്യം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്‌. നാളെ നുണയന്മാരാകേണ്ടി വരുന്ന വാക്ക്‌ ഉച്ചരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
    ഓരോ ആവേശത്തിന്‌ ഓരോന്നു പറയുകയും അടുത്ത നിമിഷം അത്‌ തിരുത്താനും മാറ്റി പറയാനും മടി കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാവിദ്യയെ രാഷ്ട്രീയം എന്നു വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്‌ നാം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. ഉച്ചരിച്ച ശബ്ദം മാത്രമല്ല ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള ചുണ്ടിന്റെ ചലനം വരെ ലോകം മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നവീന സംവേദന സംവിധാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട്‌ തട്ടിവിടുന്ന വാക്കുകളാണ്‌ ലജ്ജയില്ലാതെ നിഷേധിക്കുന്ന വിരുതന്മാരുടെ കേളീവിലാസമായി പൊതുജീവിതം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യശാസ്ത്രഭേദമോ സംഘടനാ ഭേദമോ ഇല്ല എന്നും വന്നിരിക്കുന്നു!
    രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഈ സാമാന്യ പ്രവണത മതത്തിലേക്കും സംസ്കാരിക സംഘടനകളിലേക്കും പകർന്നു തുടങ്ങിയോ എന്നും നാം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്‌ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി വാക്ക്‌ ഉച്ചരിച്ചതെന്ന്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്‌. അതിന്റെ അർത്ഥവും പ്രസക്തിയും വളരെ വലുതാണ്‌. അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്കും സാധ്യതകളിലേക്കും കടക്കാൻ ഇവിടെ നിർവ്വാഹമില്ല. ഈ കുറിപ്പെഴുതുന്നയാൾ അതിനു യോഗ്യനുമല്ല. പക്ഷേ, ഏതുവാക്ക്‌ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം സാക്ഷിയാണ്‌ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അതുണ്ടാക്കുന്നു. വാക്കിന്റെ സദാചാരം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ദിവ്യഭാവങ്ങളോടെല്ലാം വിടപറഞ്ഞ്‌ സാത്താന്റെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്‌ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്‌. പാഴ്‌വാക്കുകൾ ദൈവനിഷേധമാണ്‌.
    'വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസ്തൻ' എന്നത്‌ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്‌ ആവർത്തിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു വിശേഷണമാണ്‌. അർത്ഥഗർഭമാണ്‌ ആ വിശേഷണം. വാക്കിനോടുള്ള വിശ്വസ്തത്ത ദൈവികമായ ഗുണമാണ്‌ എന്ന്‌ അതിന്‌ തുടർന്ന്‌ അർത്ഥം കിട്ടുന്നു. ബൈബിൾ ഉടനീളം ദൈവത്തിന്റെ ഇളക്കമില്ലാത്ത വിശ്വസ്തത്തയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട്‌ എത്ര അവിശ്വസ്തത്ത കാണിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത്ത കുലുക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. വചനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പര്യായപദമാക്കാവുന്നിടം വരെ പോകുന്നതാണ്‌ ആ വിശ്വസ്തത്ത...വചനം ദൈവമായിരുന്നന്ന, എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ധ്വനി സമൃദ്ധി എത്ര വ്യാഖ്യാന സാദ്ധ്യതകളിലേക്കാണ്‌ വഴി തെളിച്ചതു! ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലിതം പ്രകടനപത്രികകൾ ആയ കാലത്ത്‌ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വസ്തത്തയുടെ കാര്യം നാം ഊന്നിപ്പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക്‌ ദൈവം തന്നെയാണ്‌. നമ്മുടെ വാക്ക്‌ നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണോ? സ്വന്തം വാക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന്‌ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലെ വിശ്വസ്തത്തയെ അളക്കാവുന്നതാണ്‌. ഒരു വാക്കു തെറ്റിക്കുമ്പോൾ ഉദാസീനമായി മാപ്പ്‌ പറഞ്ഞ്‌ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നു കരുതുന്നത്‌ ഭോഷണമാണ്‌. അത്‌ അവനവന്റെ മേൽ പതിച്ച ശാപമായിത്തീരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…