കാലചക്രം


 രാധാമണി പരമേശ്വരൻ 
കാത്തിരിപ്പിന്‍ കിനാവള്ളികള്‍ കനം തൂങ്ങി
കണ്ണുനീരുപ്പില്‍ വേരുകള്‍ വെന്തുനില്ക്കുന്നു
ന്ഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്‍ കണ്ടു തിമിരവുമായ് മുത്തശ്ശി
കൌമാരവും കൊതിച്ചു ഭൂതകാലത്തേക്ക്------------
.
കാലചക്രം, പ്രണയവും വിരഹവും നോക്കി-
നോക്കി കൊട്ടാരവും കുടിലും വിട്ടുരുണ്ടകലുന്നു
നിറക്കൂട്ടുകള്‍ ആകാശചുവരില്‍ ചിത്രം വരക്കേ
ചൈത്രം നിത്യവിസ്മയവുമായ് മിഴിതുറക്കേ-------------
.
വയസ്സേറെയായ ഭൂമി വാര്‍ദ്ധക്യവിവശയായ്
കണ്ണില്ത്ഭുതം നിറച്ചും, യൊവ്വനം കൊതിച്ചും
പിന്നേയും രാജവീഥിയൊരുക്കിയന്തപുരത്തില്‍
മധുവിധുവിനായ്‌ മണവാളനേയും കാംക്ഷിച്ച്-------

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ