ഒച്ചപ്പെടല്‍

എ വി സന്തോഷ് കുമാർ  
 ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോള്‍
അടുത്തുവന്നിരിക്കുന്ന
ഒച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്
കഥപറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്
ഓര്‍ത്തിരിക്കുമ്പോള്‍...

അത് ഇങ്ങനെയുമാകാം.
'മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും
ഏകാന്തതയെതുരത്തും വിധം'
ഇരുട്ടില്‍
ഉടലില്‍
ഇഴഞ്ഞുകയറും ഉറക്കം
പുതപ്പുമുടുപ്പും ഉരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ്
ഒഴികിയിറങ്ങും.
ആരവങ്ങളായി
വളര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞ
ഒച്ചകളെ
അടര്‍ത്തിമാറ്റി
വെളിച്ചത്തിലേക്ക്
പിടഞ്ഞുണരുന്നതുവരെ.
ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോള്‍
അടുത്തുവന്നിരിക്കുന്ന
ഒച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്
കഥപറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്
ഓര്‍ത്തിരിക്കുമ്പോള്‍...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ