ന്യായം

 

 

ടി.എ.ശശി

ഉള്ളിലെ മൃഗത്തെ

വേലിപ്പഴുതിലൂടെ കടത്തി

കുടുക്കി

കാലിലടിച്ചും

തലയ്ക്കടിച്ചും;

പുളയുന്നുണ്ട് മൃഗം.മൃഗമിടക്കിടെ

നിഴലിന്മേല്‍ നിഴല്‍ വീണ

അതിലും നിഴല്‍ വീണ

കാടു കാണുന്നു

കുതിക്കുന്നു പിന്നെയുംകാടല്ലെ

പണ്ടത്തെ വീടല്ലെ

എന്നൊക്കെ

ന്യായങ്ങള്‍ നിരത്തിയും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ