ചെല്ലാക്കാശ്‌


ആറുമുഖന്‍ തിരുവില്വാമല

കാലപ്പഴക്കത്തില്‍
നോട്ടില്‍ തുളവീണു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

കുറച്ചുനാള്‍ കൂടി
മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിക്കാനോ
കറന്റ്‌ ബില്ലടക്കാനോ
ടേപ്പൊട്ടിച്ചുപയോഗിക്കാം

മടക്കിന്റെയെണ്ണം
കൂടിയതിനാലാവാം
നിവരാ ചുളിവുകള്‍.

ഇനിയിപ്പോ,
ഈ ചെല്ലാക്കാശ്‌
ഏതു ബാങ്കിലാ
ഒന്നു മാറിക്കിട്ടുക..?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ