കേരളം വളരുന്നു!

ഷാജി നായരമ്പലം


കേരളം വളരുന്നൂ, രൗദ്രമാം കാലത്തിന്റെ
വേരുകള്‍ നിലത്താഴ്ത്തി വന്യമായ് ദിനം പ്രതി!

പണ്ടൊരള്‍ മനോരമ്യം പാടിയും പുകഴ്ത്തിയും
ചെണ്ടുമല്ലികള്‍ ചൂടി സര്‍വ്വ ഭൂഷിതയാക്കി
കൊണ്ടുപോയ്  സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ കോവിലില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കേ,
കണ്ടുനിന്നവര്‍ നമ്മള്‍ ധന്യരായ് വളര്‍ന്നതും
ഓര്‍ത്തുപോവുന്നൂ വീണ്ടും കേരളം വളര്‍ന്നുവോ,
ആര്‍ക്കുമേ ലഭിക്കാത്ത പ്രൗഢി പന്തലിച്ചുവോ?

ആശ്രമങ്ങളില്‍  മഹത് മന്ത്രണം ജനിച്ചതും
യാത്രികര്‍ യഥാകാലമിങ്ങു വന്നണഞ്ഞതും
ജാതിഭേദവും, മതദ്വേഷവുമകറ്റുവാ-
നോതിവേരുറപ്പിച്ച ഭാസുരപ്രദീപ്തികള്‍
നാടിന്റെ വ്രണങ്ങളില്‍ സ്നേഹനം തളിച്ചതും,
പാടിയും പറഞ്ഞുമാ ദര്‍ശനം പതിച്ചതും,
തൊട്ടുകൂടാത്തോര്‍, കണ്ണില്പ്പെട്ടുകൂടാത്തോരൊന്നാ
യ്-
ക്കെട്ടിയ നവോന്മേഷക്കോട്ടകണ്ടുണര്‍ന്നതും,
നമ്മളന്നടങ്ങാത്ത വര്‍ഗ്ഗമുന്നേറ്റങ്ങളാല്‍
മുന്നിലെ വിഹായസ്സില്‍ പാടലം പതിച്ചതും!

എങ്കിലും  പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്നുവോ, മടുപ്പിക്കും
പര്‍ണ്ണശാലകള്‍ കാലം കാട്ടുമീ പകര്‍ച്ചകള്‍
ജീവനം, ധ്യാനം,ലോക മാതൃഭാവവും കെട്ടി
പൊയ്മുഖങ്ങളാടുന്നൂ കെട്ടുകാഴ്ച്ചകള്‍ കാട്ടി.
ദൈവമമ്പരക്കുന്നു, തന്റെ രൂപവും പേറി-
യാളുദൈവങ്ങള്‍ ഹന്ത! നാടുകീഴടക്കുന്നു!

ആരൊരാളിനിക്കയ്യില്‍ ചാട്ടവാറെടുക്കുമോ
നേരെയിക്കാപട്യത്തെ,ത്തച്ചുടച്ചൊടുക്കുമോ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?