Skip to main content

കണികാണും നേരം


ചെമ്മനം ചാക്കോ

മുടിയൊക്കെ ജഡകെട്ടി, മുഷിവാർന്നു മേനിയി-
ലിടയ്ക്കിടെക്കീറിയ കാവിവസ്ത്രം;
നെടുനീളൻ ഭസ്മക്കുറികൾ, പലചുറ്റായ്‌
പിടയുന്ന രുദ്രാക്ഷമാല നെഞ്ചിൽ
ഒരു തോളിൽ ഭാണ്ഡവും, മിളകും മയിൽപ്പീലി
തിരുകിയ കാവടി മറുതോളിലും,
പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നു ദേശാടന-
പ്രകൃതിയാം വശ്യവചോവിദഗ്ദ്ധൻ!

2
ജീവാത്മപരമാത്മബന്ധസംബന്ധങ്ങൾ,
ഭാവിപ്രകാശമന്ത്രതന്ത്രം,
വിശ്വാസദാർഢ്യം മതാചാരസൂക്തങ്ങൾ
വിഭ്രാജമാനം പറഞ്ഞിണക്കി,
അകതാർ തെളിഞ്ഞാഢ്യ പ്രഭു നൽകും സമ്മാന-
ത്തുകയുമായ്പ്പോകാനിറങ്ങിടുമ്പോ
പലവിധം കാവടിയാടിയാ സഞ്ചാരി
പറയുന്നു പ്രഭുവിനോടീ രഹസ്യം:
'വിഷു വന്നടുക്കുന്നു, സമ്പത്സമൃദ്ധിയും
വിപുലമാം കീർത്തിയുമന്നു രാവിൽ
ഉണരുമ്പോൾ കാണുന്ന കണിയുടെ പിമ്പേ വ-
ന്നണയും; പ്രഭോ, വേണ്ട സംശയങ്ങൾ
ഒരു വാഴക്കൈയിന്മേൽ കാക്കകൾ മൂന്നെണ്ണ-
മൊരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കണി ലഭിച്ചാൽ
പൊടിപൊടിച്ചാ വർഷം മിന്നും; മനസ്സിന്റെ-
യടിയിലിരിക്കട്ടെയീ രഹസ്യം!
ഒരു കാക്കയാണെങ്കിൽ വകയല്ല, കാണുന്ന-
തിരുകാക്കയാകിലോ സർവ്വനാശം!'

3
വിഷുവിൻതലേന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
പ്രഭു പരിചാരകന്നാജ്ഞ നൽകി:
'അതിരാവിൽത്തന്നേ നീയുണരണം, നോക്കണം-
മധികവിശിഷ്ടം കണി ലഭിക്കാൻ
ഒരു വാഴക്കൈയിന്മേൽ കാക്കകൾ മൂന്നെണ്ണ-
മൊരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടാൽ
ഉടനെ വിളിക്കണമെന്നെ, യാക്കണി കണ്ടാൽ
തടവില്ലാതെത്തിടും മംഗളങ്ങൾ!
പിഴയില്ലാതിതുനോക്കിച്ചെയ്യണ,മല്ലെങ്കിൽ
പിഴയാളിക്കിവിടില്ല തൊഴിലു മേലിൽ!'
4
പരപരാ നേരം വെളുക്കുന്നു, കാക്കകൾ
കരയുന്നു വിഷുവിൻ പൊൻപുലരിയിങ്കൽ!
പരിചാരകൻ പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു നോക്കാനും
(പരമസൗഭാഗ്യമേ, സ്വാഗതം തേ!)
ഒരു വാഴക്കൈയിന്മേൽ കാക്കകൾ മൂന്നെണ്ണ
മൊരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടാൽ!
അവനോടിച്ചെന്നു തന്നുടയവനോടോതാനും
ജാവമയാൾ പൊത്തിയ കണ്ണുമായി
ഇറയത്തു വന്നുനൽക്കണി കാണാൻ നോക്കുമ്പോ-
ളിരുകാക്കമാത്രം ഹാ, വാഴതന്നിൽ!
വരുമാഢ്യപ്രഭു തന്നെക്കാണാനെന്നറിയാതെ-
യൊരു കാക്കയെങ്ങോ പറന്നുപോയി!

5
നഷ്ടസൗഭാഗ്യത്തിൽ കുപിതനായ്ക്കലിതുള്ളും
ദുഷ്ടപ്രഭുവിൻ കനത്ത കൈകൾ
പരിചാരകൻതന്റെ കവിളിലാക്രോശത്തി-
ന്നിടയിൽ പതിക്കവേ തീ പറന്നു!
'നെറികെട്ട കഴുതേ, കടക്കൂ പുറ,ത്തിനി
നിമിഷമീ വീട്ടിൽ നീ നിന്നിടേണ്ട.
ഒരു വാഴക്കൈയിന്മേൽ കാക്കകൾ മൂന്നെണ്ണ-
മൊരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കണി ലഭിച്ചാൽ
എന്തെന്തു സൗഭാഗ്യമീവർഷം വന്നേനെ;
ഹന്ത, നിൻ മൗഢ്യം കളഞ്ഞതെല്ലാം!'

6.
ഉരുകുന്ന ഹൃദയത്തിലുണരുന്ന ചിന്തകൾ
പരിചാരകൻതൻ മൊഴികളായി:
'കനിയേണമെന്നിൽ പ്രഭോ, തവ ഭാഗ്യത്തിൻ
വിനയാമെനിക്കു നീ മാപ്പു നൽകൂ!
ഒരു വാഴക്കൈയിന്മേൽ കാക്കകൾ മൂന്നെണ്ണ-
മൊരുമിച്ചിരുന്നതു കണ്ടവൻ ഞാൻ!
കണിയുടെ സൽഫലമുടനെ ലഭിച്ചോരെൻ
പരമസൗഭാഗ്യത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ
കഴുതയാണെങ്കിലുമുടയതേ, യങ്ങയെ-
ത്തൊഴുകൈയുമായി ക്ഷണിച്ചിടുന്നേൻ!'

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…