ഐ ടി യുഗം

നിദർശ് രാജ്

ഇന്നലെ വഴിയോരത്ത്
മരിച്ചുകിടന്നയാള്‍
ഇന്നെന്നോട് സംസാരിക്കാന്‍ വന്നു
അപ്പോഴോര്‍ത്തു
എന്റെ ശവമെടുത്തത് മിനിയാന്നല്ലേ
എന്റെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാതായോ 
അതോ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലേ?
ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാതായപ്പോള്‍
കമ്പ്യൂട്ടറിനെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചു
കമ്പ്യൂട്ടറാണാ രഹസ്യം എന്നോടോതിയത്
മകനേ ഇതാണ്
‘ഐ ടി യുഗം’

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?