ഒരിടത്തൊരു പെണ്ണുകാണൽ...


മാനവധ്വനി

പെണ്ണൊന്നു പരതണം!
കല്ല്യാണം കഴിക്കണം!,
പ്രായമായിരിക്കുന്നു..
വീട്ടു കൂട്ടത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു.!
കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ,
നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ കല്പനയായിരുന്നു..!
സ്വന്തം മോഹമാ‍യിരുന്നു.
ഒറ്റത്തടിയായിരുന്നപ്പോൾ,
അമിതസ്വാതന്ത്ര്യം വന്നപ്പോൾ
ചങ്ങലയ്ക്കിടാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം!

കൂട്ട് വന്ന അവന്റെ ആണയിടൽ
പെണ്ണു കാണാൻ പോയത്
ഒരേഒരു വീട്ടിൽ മാത്രം
കെട്ടിയതും ആ പെണ്ണിനെ!
“നീയ്യെന്താ ഇങ്ങനെ?”
തലയിൽ കൈവെച്ച്
ഞാനും സ്വയം ചോദിച്ചു
“ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ?”

ഒരിടത്തൊരു പെണ്ണുണ്ടത്രെ
അവൻ കണ്ടതാത്രെ
പ്രീയം വദ!
കണ്ടപ്പോൾ പ്രീയം തോന്നാതെ,
മുഷിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന്
വീടു വീടു തെണ്ടി നടന്ന്
നാടായ നാട് ചുറ്റി നടന്ന്
പരവശനാകുമ്പോൾ
അവൻ പറയുന്നു
ആ വീട്ടിലൊക്കെ അവൻ
പെണ്ണു കാണാൻ പോയതാത്രേ!

എനിക്കവനെ അഭിനന്ദിക്കണം
നൂറ് പെണ്ണിനെ കണ്ട്
ഒരു പെണ്ണിനെ കല്ല്യാണം കഴിച്ച
മിടുക്കൻ!

അവൻ യുക്തിവാദിയാത്രെ,
ജാതകമൊന്നും നോക്കേണ്ടത്രെ,
ഒടുവിലവൻ പറയുന്നു,
അവർക്ക് പത്തിൽ പത്തു
പൊരുത്തമുണ്ടത്രേ!
രസികൻ!

അവനു നാക്കിനെല്ലില്ലത്രെ,
വീണ്ടുംവീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു,
സ്ത്രീധനം വാങ്ങേണ്ടത്രെ,
മോശാത്രെ,
അവനു നൂറു പവൻ കിട്ടീത്രെ,
ശുദ്ധൻ,
അവനൊരവാർഡ് കൊടുക്കണം!

-----------------------------------------------------
(…ഇനിയൊരു സത്യം... ഏതോ കശ്മലന്റെ കുടിലതയാവണം .പണ്ടുമുതലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കിടയിൽ സ്ത്രീധനമില്ല.. അതിനാൽ തന്നെ അന്ന് നടന്നു തളർന്നപ്പോൾ  "സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെഅഹങ്കാരികളായി തീരുന്ന വിശുദ്ധപിതാക്കന്മാരെ നിലക്കു നിർത്തുക.. .. പാവം പെൺ കുട്ടികളെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് കെട്ടിച്ചു തരിക" എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു....ആരു കേൾക്കാൻ.!.. തല തിരിഞ്ഞ വർഗ്ഗം)

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ