Skip to main content

വ്യത്യസ്തമായൊരു കരിക്കിൻ വെള്ളം - കൊക്കോജൽ


ദീപ്തി നായർ എസ്‌.

നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരവും പാരമ്പര്യവുമായി ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു നാളികേരം.
ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആഹാരത്തിലും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണിത്‌.
പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ഇളനീർ ദാഹമകറ്റാൻ അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഉപയോഗിച്ച്‌
വരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർഷം മുഴുവൻ സുലഭമായ ഇളനീർ പുതുമയോടെ കുടിക്കാൻ
കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ പായ്ക്കറ്റിലാക്കി കുടിക്കുന്ന കാര്യം ആരുംതന്നെ
ചിന്തിച്ചിട്ടുപോലുമുണ്ടാകില്ല.
അവിടെയാണ്‌ അജയ്കുമാർ ജെയിൻ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും.
ഗുവാഹട്ടി സ്വദേശിയായ ഈ കോമേഴ്സ്‌ ബിരുദധാരി പോഷകസമൃദ്ധമായ
കരിക്കിൻവെള്ളം പായ്ക്കറ്റിലാക്കാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
പായ്ക്കറ്റിലാക്കിയ കരിക്കിൻ വെള്ളമെന്ന ആശയം
പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തിക്കുവാനു
ള്ള പരിശ്രമം 1997ൽ ആരംഭിച്ചു.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കേരപശ്ചാത്തലം വിലയിരുത്തിയ ജെയിൻ പൊള്ളാച്ചിയിലും
മദ്ദൂരും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചു.  അവസാനം ഇളനീർ വിപണിയായ മദ്ദൂറിന്റേയും
ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളായ സേൻട്രൽ ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച്‌
ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌, ഡിഫൻസ്‌ ഫുഡ്‌ റിസർച്ച്‌ ലബോറട്ടറി എന്നിവയുടെയും
സാമീപ്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌ തന്റെ സംരംഭം ആരംഭിക്കുവാൻ ബാംഗ്ലൂർ നഗരം തന്നെ
തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതേ സമയത്താണ്‌ അദ്ദേഹം നാളികേര വികസന ബോർഡുമായി
ബന്ധപ്പെടുന്നത്‌.

അതിനെ തക്കസമയത്ത്‌ നടന്ന ഒരു യാദൃശ്ചികതയായി കരുതാം. അതേ കാലയളവിലാണ്‌
നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ ഡിഫൻസ്‌ ഫുഡ്‌ റിസർച്ച്‌ ലബോറട്ടറിയുമായി
സഹകരിച്ച്‌ കരിക്കിൻവെള്ളം സംസ്ക്കരിച്ച്‌ പായ്ക്കറ്റിലാക്കുന്നതിനുള്ള
സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്‌. ബോർഡ്‌ ഉൽപന്നത്തിന്റെ
വാണിജ്യവത്ക്കരണത്തിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റം
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭമായി പരസ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലായിരുന്നു
ബോർഡ്‌ അപ്പോൾ. ഇതേ സമയത്താണ്‌ ജെയിൻ ബോർഡിനെ സമീപിക്കുന്നത്‌.
സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്‌ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ ആൾ
അജയകുമാർ ജെയിൻ ആയിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിന്‌
നിരവധി കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ കേന്ദ്രഗവണ്‍മന്റ്‌
അംഗീകരിച്ചശേഷം മാത്രമാണ്‌ യൂണിറ്റ്‌ സ്ഥാപിച്ചതു. മനസ്സിലുദിച്ച ആശയം
പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം 1997ൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും രണ്ടരവർഷം
കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
യൂണിറ്റ്‌ 1999ൽ വാണിജ്യോത്പാദനം ആരംഭിച്ചു. കൊക്കോജൽ എന്ന ബ്രാൻഡ്‌
നാമത്തിൽ പൗച്ചിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്ത ഉൽപന്നം 2000ൽ നടന്ന ആഹാർ
എക്സിബിഷനിലാണ്‌ വിപണിയിലിറക്കിയത്‌. എക്സിബിഷനിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഉൽപന്നത്തിന്‌ അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്വീകാര്യതയാണ്‌ ലഭിച്ചതു.  ജനം അത്ഭുത
പരതന്ത്രരായിരുന്നു; സന്തോഷത്തോടെ അവർ പുതിയ ഉൽപന്നത്തെ സ്വീകരിച്ചു.
ജെയിന്റെ മനസ്സിലെ ആശങ്കകളെല്ലാം ദൂരെപറത്തി കൊക്കോജൽ ആവേശത്തോടെ
മുന്നേറി.
പിന്നീട്‌, പൗച്ചിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്തിരുന്ന കരിക്കിൻവെള്ളം പെറ്റ്‌
ബോട്ടിലുകളിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി.  പൗച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ്‌ ബോട്ടിലുകളിലേക്ക്‌ മാറിയത്‌. ഡിഫൻസ്‌ ഫുഡ്‌
റിസർച്ച്‌ ലബോറട്ടറിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ്‌ ബോട്ടിലുകളിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്ത്‌
തുടങ്ങിയത്‌.

യൂണിറ്റിനാവശ്യമായ കരിക്ക്‌ മദ്ദൂർ വിപണിയിൽ നിന്നാണ്‌ ശേഖരിക്കുന്നത്‌.
കരിക്കൊന്നിന്‌ 7 രൂപ മുതൽ 10 രൂപവരെ വിലവരും. 15000 ബോട്ടിൽ കൊക്കോജൽ
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ 13000 മുതൽ 14000 വരെ കരിക്ക്‌
സംസ്ക്കരിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്‌, കൊക്കോജലിന്‌ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ 20 രൂപയും
മറ്റ്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 25 രൂപയുമാണ്‌ വില. പ്രധാനമായും ബാംഗ്ലൂർ, ഡൽഹി
എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്‌ ആദ്യകാലത്ത്‌ വിപണനത്തിന്‌ ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്‌. പിന്നീട്‌, ചൂട്‌ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന
രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്‌, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപണി കണ്ടെത്തി. കരിക്ക്‌
സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു വിപണനം. വിപണി
കണ്ടെത്താൻ നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഹോട്ടലുകളിലും
റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റും വിൽപ്പനയ്ക്ക്‌
വെയ്ക്കുകയും ബോർഡിന്റെ എക്സിബിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതുവഴി
ഏകദേശം ആറ്‌ വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിപണിയിൽ ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
പെറ്റ്‌ ബോട്ടിലുകളിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്ത കൊക്കോജൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ
രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്‌. ഗുണമേന്മ
നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്‌ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊക്കോജലിന്റെ
യൂണിറ്റിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലബോറട്ടറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്‌.
വിപണി കൈയ്യടക്കികഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെയിൻ ഉൽപന്നവൈവിദ്ധ്യവത്ക്കരണത്തിലേക്ക്‌
കടന്നു. കരിക്കിൻ വെള്ളത്തോടൊപ്പം നാരങ്ങാനീര്‌, മാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ എന്നീ
പഴങ്ങളുടെ ചാറ്‌ എന്നിവ കലർത്തി പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കി.
വിപണി വിപുലമാക്കാൻ ജെയിനിന്‌ മുൻപിൽ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്‌.
കരിക്കിൻവെള്ളം 20 ലിറ്ററിന്റെ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്ത്‌
ഒരുവർഷത്തെ സൂക്ഷിപ്പ്‌ കാലയളവോടെ പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഓഫീസുകളിലും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും വിൽപനചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്‌.
വിദേശവിപണി വിപുലമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മാർക്കറ്റിംഗ്‌ ഓഫീസർ, നാളികേര
വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി-11

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…