Skip to main content

എഴുത്തുകാരന്റെ ഡയറി


സി.പി.രാജശേഖരൻ

വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കടം
       പ്രകൃതിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധവും കടപ്പാടുകളും മൂല്യബോധവും
ഉണർത്തുന്ന, അഥവാ ഉണർത്തേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന്‌ വെറുമൊരു കടമായി
അവശേഷിയ്ക്കുന്നു എന്നത്‌ ദുഃഖകരമാണ്‌. പണംകൊടുത്ത്‌ വാങ്ങുന്ന ചക്കയും
മാങ്ങയും പോലെ തിന്ന്‌ തീർക്കാവുന്നതും ചീയ്ച്ച്‌ കളയാവുന്നതുമായ
വെറുമൊരു കൊമോഡിറ്റി (സാധനം) ആണ്‌ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന്‌ വരുന്നത്‌
ഭാവിതലമുറയ്ക്ക്‌ ഗുണം ചെയ്യില്ല.
       കടം വാങ്ങി പഠിയ്ക്കാൻ പോവുക. ആ കടം വീട്ടാതെ നാണം കെട്ട്‌ സമൂഹത്തിൽ
ജീവിയ്ക്കുക; അഥവാ ആത്മഹത്യചെയ്യുക എന്നത്‌ പുതിയവാർത്തയല്ലാതായി. ഒരു
കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്താലുടൻ ബാങ്കുകൾക്ക്‌ നേരെ ഹാലിളക്കാൻ മറ്റൊരു
കൂട്ടർ! നാട്ടിൽ ആരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി സ്റ്റേറ്റാണെന്നോ ബാങ്കുകളാണെന്നോ, നമ്മുടെ
സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറാണെന്നോ പറഞ്ഞ്‌ കൈകഴുകുന്നവരുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ്‌ ഈ
നാടകങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച്‌ ആടുന്നതും. വ്യക്തികൾക്ക്‌
ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്ന്‌ വാദിയ്ക്കാൻ എനിയ്ക്കാവില്ല.
       'പണമില്ലാത്തവർക്ക്‌ പഠിയ്ക്കേണ്ടേ?' ചോദ്യം കേട്ടാൽ ന്യായമാണെന്ന്‌
തോന്നും. മറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ കോഴ്സിനും നല്ലമാർക്ക്‌
വാങ്ങുന്നവർക്ക്‌ തുടർന്ന്‌ പഠിയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം സ്റ്റേറ്റ്‌ തന്നെ
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. പക്ഷേ, നമുക്ക്‌ ഇഷ്ടമുള്ളത്‌ ഇഷ്ടംപോലെ പഠിയ്ക്കാൻ
സ്റ്റേറ്റും ബാങ്കുകളും സമ്മതിയ്ക്കണമെന്നത്‌ ഒരുതരം ദുശ്ശാഠ്യമാണ്‌
താനും. അമിതഫീസ്‌ നൽകാതെതന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച്‌ പണമില്ലാത്തവർക്ക്‌,
സൗജന്യമായിത്തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന അനവധി തൊഴിലുകളും വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗങ്ങളും ഉള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊന്നും അന്വേഷിയ്ക്കാതെ എനിക്ക്‌
ഡോക്ടറാകണം, എൻജീനീയറാകണം, നഴ്സാവണം, അതും ഞാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന
സംസ്ഥാനത്തോ, അന്യരാജ്യങ്ങളിലോ പോയിതന്നെ പഠിയ്ക്കണം, അതിന്‌ പണം
മറ്റുള്ളവർ തരണം എന്ന വാദഗതി എത്രത്തോളം ശരിയാണ്‌ എന്ന്‌
ചിന്തിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. കടം കൊടുക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുണ്ടാക്കി എന്നതിനാൽ
എല്ലാവർക്കും കടം കൊടുക്കുക എന്നോ എല്ലാവരും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള
വഴികാണാതെ കടംവാങ്ങുക എന്നോ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക്‌ സാരമായി എന്തോ
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ എന്ന്‌ അർത്ഥം. 'കാട്ടിലെ തടി, തേവരുടെ ആന, വലിയെടാ
വലി' എന്ന്‌ വിശ്വസിച്ച്‌ മുതല്‌ ആരുടെയായാലും അത്‌ നമുക്കായി
വലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രവണത കേരളക്കാരെ കുടുക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.
അതുകൊണ്ടാണ്‌ കാട്ടിൽ തടിയില്ലാതായി തുടങ്ങിയത്‌.
       ബാങ്കുകൾക്ക്‌ പറയാനുള്ളത്‌ നാം കേട്ടില്ലേൽ, പിന്നെ ആരു കേൾക്കും!?
ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരം കോടി, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകിക്കഴിഞ്ഞെന്നും അത്‌
അനേകം ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌  പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌ എന്നുമാണ്‌
ബാങ്കുകാർ പറയുന്നത്‌. കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത 438 കോടി
രൂപ കേരളത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച്‌ പിടിയ്ക്കാനുണ്ട്‌ എന്നും അവർ പറയുന്നു.
ഇനി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ആയിരക്കണക്കിന്‌ കോടികൾ വേറെയും
പിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്‌. പേടിയ്ക്കേണ്ട; ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ പക്ഷം പറയുകയല്ല,
ബാങ്കിൽ നിന്ന്‌ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ എടുക്കുകയും, ജീവിതച്ചിലവ്‌
കുറച്ച്‌, അൽപം കഷ്ടപ്പെട്ട്‌ ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത്‌ മാനം
രക്ഷിച്ച ഒരാളാണ്‌ ഇതെഴുതുന്നത്‌. ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന
മാസതവണമുടങ്ങിയാൽ ബാങ്കുകാർ എന്തെല്ലാം അന്യായം ചെയ്യുമെന്നും അറിയാം.
പക്ഷേ, അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം. എല്ലാത്തിനും സൗജന്യവും കടവും
കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നാമെന്തിനാണ്‌ കഷ്ടപ്പെട്ട്‌ ഓരോന്ന്‌
സ്വന്തമായി സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്‌ എന്ന ചിന്ത ഓരോ കേരളക്കാരനും വന്നു
കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ വിപത്താണ്‌ നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്‌. ഉള്ളതെല്ലാം
തിന്ന്‌ തീർന്നാൽ പിന്നെ നാം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന്‌ കിട്ടും.
എന്നും സൗജന്യമായും കടമായും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്‌ കാലം കഴിയ്ക്കാനാകുമോ!?
       കാർഷിക വായ്പയെടുത്തവരിൽ ചിലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത വന്നയുടനെ
കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെട്ട്‌ കുറെയധികം കടം എഴുതിത്തള്ളി. ഈ എഴുതിത്തള്ളി,
ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങിയ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച്‌ നിങ്ങൾ വീണ്ടും
അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കടം എഴുതിത്തള്ളി ആധാരം തിരിച്ചുവാങ്ങി
ആശ്വസിയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്തത്‌. മറിച്ച്‌, അതിൽ 90 ശതമാനം പേരും ആ ആധാരം
തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന്‌ അതേ ബാങ്കിലോ, മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ വച്ച്‌
വീണ്ടും കടമെടുത്തത്തായിക്കാണാം. ഇനി വീണ്ടും എഴുതിത്തള്ളും എന്ന
പ്രതീക്ഷയിലാണവർ. അതിന്‌ ഉപോൽബലകമായി ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും ഇക്കൂട്ടർക്ക്‌ അറിയാം. നമ്മുടെ സഹകരണബാങ്കുകൾ,
നിലനിൽക്കുന്നതും പണം പിരിയ്ക്കുന്നതും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതുമെല്ലാം
എങ്ങിനെയെന്ന്‌ ഒന്ന്‌ അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട്‌. അതിലുപരി രാജ്യത്തിന്റെ പണം
എവിടുന്ന്‌ ഉണ്ടാകുന്നു; എത്രയുണ്ട്‌; അതിൽ എത്ര ചിലവാകുന്നു, എങ്ങിനെ
എന്നൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക്‌ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല; ഭരണാധികാരികളെങ്കിലും
ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…