മോഹയാത്രികി

തെരേസാ ടോം

പൊട്ടിപ്പോയ...
ബലൂണിനെയോര്‍ത്തു
കരയുന്ന,....
മാനത്തെ..
അംബിളിയമ്മാമനെ
കൊതിക്കുന്ന
കുട്ടിയുടുപ്പിട്ട പെണ്‍കുട്ടി.
വര്‍ഷങ്ങളിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും
ദു:ഖത്തിനതേ പ്രായം
പിന്നെ ..പിന്നെ...
എത്ര.... എത്ര
ബലൂണുകള്‍ പൊട്ടി,
എപ്പോഴെല്ലാം
അമ്പിളിയമ്മാമന്‍
പിടിതരാതെ പൊയി.
മിഴിയിണകള്‍
കരഞ്ഞു കലങ്ങിയതൊ,
മൌനം തിരക്കു കൂട്ടിയതൊ,
തിര ആര്‍ത്തു കരഞ്ഞതൊ,
ആരുമറിഞ്ഞതേയില്ല.
ഇനിയും തകരാനിരിക്കുന്ന
എത്ര ബലൂണുകള്‍ ..
എങ്കിലും ........
മോഹയത്രികര്‍ക്കൊപ്പം
ഒരു കണികയായി
ഞാനും.......

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?