ജൂണ്‍


ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ

പുതിയതാണുസ്കൂള്‍
പുതിയ പുസ്തകം
പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍
കുടയുമായി ഞാന്‍
പഴക്കമാര്‍ന്നവര്‍
മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികള്‍
വഴിതെളിച്ചപോല്‍
നടന്നു നീങ്ങുന്നു.
വയല്‍വരമ്പിലൂ-
ടതി വേഗം ഞങ്ങള്‍
മയമില്ലാത്തതാം
നടത്തം കൊണ്ടാവാം
ഞവിഞ്ഞറയില്‍നി-
ന്നടര്‍ന്നു വീണിടും
ധവളിമയാര്‍ന്ന
മുടുകയും ചുറ്റും
പുതുമഴയേറ്റു
നിവര്‍ന്ന പുല്കളും
പതുക്കനെ ചത്തു
മലര്‍ന്നു പോകുന്നു.
ഇടയ്ക്കേതോ കാറ്റി-
ന്നകിട്ടില്‍ നിന്നൊട്ടും
മടക്കമില്ലാതെ
കുട കുതിച്ചതും
മഴയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു
കയര്‍ക്കും മാതിരി
വിഴാതെ നെല്ചെടി
പുളഞ്ഞു നിന്നതും
കടന്നു ഞാന്‍ മെല്ലെ,
തെളിതേച്ചു പുത്ത-

നുടുപ്പിട്ടൊരുസ്കൂള്‍
പടി കടന്നതും.
വരാന്തയിലേറെ
മിടുക്കന്മാര്‍ തിക്കും
പൊരിച്ചിലുമായി
നടന്നു ചുറ്റുന്നു.
കുടപ്പിടിമണം
രസിച്ചു കൊണ്ടു ഞാന്‍
പടികേറി ക്ലാസ്സി-
ലിരിക്കുമ്പോ,ളാകെ
നനഞ്ഞൊട്ടി ചുറ്റും
പതറി നോക്കുമ്പോള്‍
"നനഞ്ഞിട്ടേയുള്ളു
കുളിച്ചു ഞാനെന്നു”
പറയുന്ന കണ്ണാ-
ലിരിക്കുന്നു, ചില-
രറിഞ്ഞില്ലാ വസ്ത്രം
നനഞ്ഞുവോ ? സ്വയം
നനയുമ്പോള്‍ മാത്രം
പതറുന്നൂ, ചുറ്റും
നനയുമ്പോഴൊട്ടും
പതറുകില്ലല്ലോ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ