ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ


സത്താർ ആദൂർ

വീട്ടിൽ
അച്ഛനും
അമ്മയുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും
അവനത്ചെയ്യും

അവർ
നോക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും
അവളതിന്‌ കിടന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും

നേരോം
കാലോം നോക്കാതെ
രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ
ഈ കെട്ടിമറിച്ചിൽ
അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?