ചൊറുതനം


മഹർഷി

മണ്ടയിൽ ഇടിവാളുവീശണം
ചങ്കിൽഇടിമുഴക്കംവിടരണം
ശ്വാസത്തിൽതീപ്പൊരിചിതറണം
നിശ്വാസത്തിലാഴിഉലയണം

ചിന്തയിൽഹുങ്കാരമലറണം
വാക്കുകൾതലതല്ലിക്കരയണം
വിശപ്പിന്റെ വെളിപാടുതുള്ളണം
ദാഹത്തിന്റെനാവുണങ്ങണം

കണ്ണിൽകാനനമെരിയണം
കാഴ്ചകൾപൂടോടുലയണം
കണ്ണീരുതിളപ്പിച്ചുകുറുക്കണം
കത്തുന്നകുത്തുവിളക്കിന്റെമുനകൾ

ദേഹത്താഞ്ഞുതറയ്ക്കണം
ദിവസങ്ങൾദീനംവിലപിക്കണം
ജീവിതംതീക്കുറ്റിയാകണം
ജ്ഞാനങ്ങൾഅലറിവിളിക്കണം

മാനവനറുകൊലയാകണം
മനുജതമാന്തിപ്പൊളിക്കണം
സ്നേഹങ്ങളിരുളിലിട്ടുരുക്കണം
കാര്യങ്ങൾകാരിരുമ്പാകണം

ചുടുചോരകൊണ്ടെഴുതണം
ഭാവിതൻമംഗളങ്ങൾ
നെടുംതുൺതാണിടറണം
പടുതകൾപറിച്ചുറയണം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ