Skip to main content

കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ


എരൂർ ബിജു

പി. സുരേന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച്
കലയെ പ്രകൃതിയുമായി പശ്ചാത്യലോകവും പൗരസ്ത്യലോകവും
കൂട്ടിവായിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കലയുടെ ലാവണ്യശാസ്ത്ര ചർച്ചകളിൽ സന്യമായ
പ്രകൃതിയേയും അനുഭവങ്ങളേയും കലാകാരൻ തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്‌ , ആ അനുഭവങ്ങൾ
തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം സാർവ്വത്രികമായ അനുഭവമാക്കി
കാണുകയെന്ന വിശാലചിന്ത ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രകൃതിയെ ഉള്ളിലേക്ക്‌ ആവാഹിച്ച്‌ സർഗ്ഗ പ്രക്രിയക്ക്‌ വിധേയമാക്കി
പരിണാമ വിധേയമായ പുനഃസൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ്‌ കലാകാരൻ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്‌
പരക്കെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അത്തരം ബുദ്ധിജീവി ചർച്ചകൾക്കുള്ളിൽ
നിന്നും കലയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ്‌
പി.സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ചിത്രകാരൻ.

സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്ന തിരിച്ചറിവും എന്നും ചൂഷണത്തിന്‌
വിധേയമാകുന്നത്‌ സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും തന്നെയാണെന്ന വർത്തമാനകാല
അനുഭവങ്ങളും കലാകാരനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ
മാറ്റി നിർത്താതെ തനിക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്നത്‌ കണ്ടില്ലായെന്ന്‌
നടിക്കാതെ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക്‌ നേരിട്ട്‌ ഇടപെടുകയാണ്‌ ഇവിടെ ചിത്രകാരൻ.
ഏതു കടന്നാക്രമണവും നിശബ്ദമായി സഹിക്കുന്ന പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും
എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്‌ എന്നത്‌ മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങളിലെ
മുഖ്യപ്രതിപാദ്യം ആസ്വാദകനിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ആസ്വാദിക്കാനാവുന്നുവേന്നതാണ്‌
ചിത്രകാരന്റെ വിജയം. അന്യംനിന്നുപോകുന്ന നാടും, നാട്ടറിവും വിഷയമാകുന്ന
ചിത്രങ്ങളിൽ ചില സൊ‍ാചകങ്ങളിലൂടെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം. നേരിട്ട്‌
ആസ്വാദകന്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനാകുന്നുവേന്നത്‌ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌.
ചവുട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീജീവിതം കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക്‌ വിധേയമാകുന്ന
പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന്‌ വായിക്കുന്നതിന്‌ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള
ചിത്രഭാഷ, ആധുനികതയുടെ അതിപ്രസരത്തിലും നൈസർഗ്ഗീകതയെ വിട്ടുപിരിയാൻ
കഴിയാതെ ഉഴലുന്ന ഗ്രാമീണ ജീവിതം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലാവസ്ഥയ്ക്ക്‌ മേൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ നാം തകർക്കുന്നത്‌
പ്രകൃതിമാതാവിനെയാണ്‌ എന്നത്‌ കടുംവർണ്ണ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചിത്രീകരണം
നൽകുന്ന അപായസൊ‍ാചന ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആസ്വാദകന്റെ മനസ്സിൽ ഒരങ്കലാപ്പ്‌
സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഊർവ്വതയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും
പ്രകൃതിമാതാവിനോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ കൂടിയാണ്‌ എന്ന തിരിച്ചറിവും
അതിനുവരുന്ന വിഘാതവും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിത്രകാരന്റെ മനസ്സിൽകൂടി
കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നത്‌   ചിലചിത്രങ്ങളെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്കു നേരെ
കടുംവർണ്ണങ്ങളും, ഇളംവർണ്ണങ്ങളും, കൂട്ടിയിണക്കി വിരൽചൂണ്ടി മൗനമായി
പ്രതികരിയ്ക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായ ഒരു രചനാശൈലിയിലൂടെ
ആവിഷ്കരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്‌ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌.

കല വെറുമൊരു അനുകരണ പ്രക്രിയക്കാതെ ജീവിതഗന്ധിയായ വികാരങ്ങളുടെ കലാപരമായ
പരിണാമത്തിന്‌ വിധേയമായ പുനരാവിഷ്കരണമാണ്‌ ഇലപൊഴിയുന്ന മരങ്ങളിൽ
ചേക്കേറാൻ കൂട്ടാക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന പക്ഷികളും നൈസർഗ്ഗീകമായ കഴിവുകൾ
കൊണ്ട്‌ കൂടൊരുക്കി പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലാവസ്ഥയ്ക്ക്‌ വേണ്ടിയന്തിക്കുന്ന
പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ നേരെ നടക്കുന്ന
കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക്‌ നേരെ ചില സൊ‍ാചകങ്ങൾ മാനമാണ്‌. എറണാകുളം
നെറ്റിപ്പാടം റോഡിലുള്ള കേരള ആർട്ട്‌ ഗാലറിയിൽ പൂജപ്പുര സുകു ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്ത ചിത്രപ്രദർശനം.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…