സ്പർശം


കെ.ജി.സൂരജ്
ആണി തിരഞ്ഞ യാത്രയിൽ
ആദ്യം കണ്ട കൊല്ലൻ

ആർത്തിയോടെ

ഹൃദയം ചോദിച്ചു ...

നെഞ്ചും കണ്ണും
പകുത്തു നൽകി ... ;
ഉലയും തീയും
സ്വന്തമാക്കി ...

തീ കൂട്ടിയുലയൂതി
കരളാൽ ഒരാണി തീർത്തു ...

വേദനിപ്പിക്കില്ലെന്ന
കാട്ടുറപ്പ് .. ;
പാദങ്ങളിലൂടെ
കാലും തുടകളും കടന്ന്
നിന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക്‌ …

നീ വിരൽ തൊട്ടു ..
ഞാനൊരു പട്ടമായി ..
പീലി മുറിച്ച്
കണ്ണു കടന്ന്‍
ഒരൊറ്റപ്പറക്കല്‍

നൂലറ്റം മുറുകെപ്പിടിക്കണം ;
വിരലിൽ നീയതിറുക്കിക്കെട്ടണം ..
ഒരു പെരും കാറ്റെന്നെ
മോഷ്ടിച്ചു കടന്നാലോ …?

കാലറ്റത്തില്‍ ചവിട്ടി പിടിക്കണം
നീലമേഖങ്ങളില്‍ മറഞെങ്ങാന്‍ പോയാലോ ?

കാഴ്ച്ച പിരിയും നേരത്തിനപ്പുറം
കാറ്റുപിടിച്ചൊരു മഴ പാഞ്ഞതെത്തും ..
നിന്നെ നനയ്ക്കും -
അതെന്നെക്കുതിര്‍ക്കും ..
ഇടയിലെത്തൂക്കുപാലത്തെ തകര്‍ക്കും..

ഉരുള്‍പൊട്ടും ..
കടല്‍, മാമലകളാകും !
സൂര്യന്‍ തണുത്തു വിറക്കും ..
കാടുകള്‍ പെരും നദികളായൊഴുകും ..

അതിനിടയിലെവിടെയോ
ഞാനടിഞെത്തും ..
വിരലില്‍ , നഖങ്ങളില്‍ മൃദുവായ് കുരുങ്ങും ...

ഇമമുറിച്ചീടാന്‍ ..
പട്ടമായീടാന്‍ ..
സ്പര്‍ശതാപത്താല്‍ ജീവന്‍ പിടിക്കാന്‍ ..

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ