Skip to main content

അഭിമുഖം


 കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ പകിട്ടുകൾ  യാഥാർത്ഥ്യമോ?
കേരളസർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക നയം രുപീകരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ച
പി.ടി.തോമസ് എം.പി.സംസാരിക്കുന്നു? സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുള്ള ഈ പാച്ചിലിനിടയിൽ, നാം പുരോഗമിക്കുന്നു
എന്ന്‌ പറയുന്നതിന്‌ തിരിച്ചടികളുമില്ലേ?
= കൂടുതൽ പണമുണ്ടാക്കേണ്ട ,കൂടുതൽ ചെലവാക്കി ജീവിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം
ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ഇതിനിടയിൽ തീരെ പാവപ്പെട്ടവർ
തഴയപ്പെടുകയാണ്‌.
? എങ്ങനെ ഇത്‌ പരിഹരിക്കാം?
പി.ടി: രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക്‌ വോട്ട്ബാങ്ക്‌ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്‌. പല
സത്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കു തോന്നുന്നത്‌, നമുക്ക്‌ ഉള്ള
സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ്‌.
ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നു എന്നത്‌ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്‌. പണ്ടത്തെപ്പോലെയുള്ള,
മുണ്ടുമുറുക്കിയുടുത്തുള്ള ജീവിതമല്ല ഇന്നുള്ളത്‌. എല്ലാ രംഗത്തും മാറ്റം
വന്നു. പണ്ട്‌ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവശത ഇന്ന്‌ കാണാനില്ല. ഗ്രാമീണ
സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ശക്തിനേടി. കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം അതിനു തെളിവാണ്‌.

ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ വലിയ വിപ്ലവംതന്നെ ഉണ്ടായി. കുട്ടികളുടെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയ്ക്ക്‌ മാറ്റം വന്നു. പഴയ ആശങ്ക
ഇന്നില്ല. തൊഴിലുറപ്പ്‌ ഇന്നുണ്ട്‌. സുരക്ഷിതത്വം വർദ്ധിച്ചു.
? ഇതിനിടയിലും ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ?
പി.ടി: 100 കോടിരൂപയുടെ കുടുംബശ്രീ സമ്പാദ്യം ഇന്നുണ്ട്‌.
ക്രയവിക്രയത്തിലൂടെ അത്‌ 400കോടിയായി. 10,500 കുടുംബശ്രീ
യൂണിറ്റുകളുണ്ട്‌. രോഗം വന്നാൽ രക്ഷിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ന്‌ അത്‌ എത്രയോ മാറി.
        സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യ ചികിത്സാ പദ്ധതിക്കായി എത്ര തുകയാണ്‌
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്‌! 35 കോടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. രോഗം വന്നാൽ
രക്ഷപ്പെടാം എന്ന ചിന്ത പ്രബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌.
? എന്തുകൊണ്ട്‌ സർക്കാർ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുന്നു?
പി.ടി: അതിനുള്ള ജാഗ്രത വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമുക്ക്‌ 1000 അലോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറികളുണ്ട്‌. 1000 ഹോമിയോ
ഡിസ്പെൻസറികളുണ്ട്‌. 1000 ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പൻസറികളുമുണ്ട്‌. ഇവിടങ്ങളിൽ
കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യവിഭവം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കും.
ഡിസ്പെൻസറികളിൽ 10 കട്ടിലിട്ടാൽ കുറേ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാം. അവിടെ
രാത്രി ഡോക്ടറില്ല. നിർബന്ധമായും ഒരു ഡോക്ടറെയും നഴ്സിനേയും അനുവദിക്കണം.
        ചെറിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്‌ കുറച്ചുകൂടി അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ്‌ വേണ്ടത്‌.
? സർക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‌ തീരെ വിലയില്ലാതായല്ലോ?
പി.ടി: സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ രക്ഷയില്ല.
എസ്‌.എസ്‌.എക്ക്‌ പണം ഉണ്ട്‌. പക്ഷേ, ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എ പ്ലസ്‌
മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയാൽ പോരാ. എ പ്ലസ്‌ കിട്ടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും
ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുണ്ടാവണം. എ പ്ലസ്‌ കിട്ടാത്തവർ വല്ലാത്ത മാനസിക
അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നിരാശയും അനുഭവിക്കുകയാണ്‌.
        ബാങ്കുകൾ കൂടിയ പലിശ ഈടാക്കാതെ, കുട്ടികൾക്ക്‌ ലോണുകൾ കൊടുക്കണം.
? ഗുരുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ, ജീവചരിത്രവും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക്‌
വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്തല്ലോ? അത്‌ എവിടെവരെയായി?
പി.ടി: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയാണ്‌ വിവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്‌. 24 ഭാഷകളിൽ ഗുരുവിന്റെ കൃതികൾ ഉടനെ വരും. ടി.
ഭാസ്കരൻ എഴുതിയ ഗുരുദേവന്റെ ജീവചരിത്രത്തെയും വ്യാഖ്യാനത്തെയും
ആശ്രയിച്ചാണ്‌ ഇവയെല്ലാം തയ്യാറാക്കുക. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാവും തർജ്ജമ
ചെയ്യുക.

*മലയാളസമീക്ഷ ന്യൂസ് സർവ്വീസ്

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…