Skip to main content

പാഠം ഒന്ന്‌ കേരളപഠനം A - Z


മാത്യുപ്രാൽ
Introduction to kerala studies എന്ന പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി

www.bookonkerala.com/pho :9495664963/9736992550/

എന്റെ എളിയ വായനയുടെ യൗവനകാലങ്ങളിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു
ഗ്രന്ഥമാണ്‌ മഹാഭാരതം. ഈ പ്രപഞ്ചഘടനയെയും അതിലെ ഒരു ഘടകമായ ഭൂമിയെയും
അതിന്റെ ഒരു അംശമായ മനുഷ്യനെയും സമ്പൂർണ്ണമായി ആവിഷ്കരിച്ച മറ്റൊരു
ഇതിഹാസമില്ല. ഇതിലില്ലാത്തതു മറ്റെങ്ങുമില്ല.
എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ്‌ റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റായ
ദസ്തയോവ്സ്കിയുടെ കാരമസോവ്‌ സഹോദരന്മാർ. മനുഷ്യനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന
ദൈവത്തെയും സാത്താനേയും ഇത്രയും സർഗ്ഗാത്മകമാക്കിയ മറ്റൊരു കൃതിയില്ല.
ഇതിലുള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥ മറ്റെങ്ങും കാണില്ല.
അത്ഭുതങ്ങളും അതിശയങ്ങളും മെല്ലെമെല്ലെ പടിയിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഈ
പ്രായത്തിന്റെ ദശാസന്ധിയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌
ഇതാ മറ്റൊരു ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥം, ഇന്റർഡക്ഷൻ ടു കേരളസ്റ്റഡീസ്‌ (കേരളപഠനത്തിന്‌
ഒരാമുഖം).
ആയിരത്തിനാനൂറു പേജുകളിൽ രണ്ടു വോള്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ മഹത്തായ
ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനറിഞ്ഞ
കേരളം എത്ര ചെറുതാണെന്നും മറ്റൊരു വിശാല വിസ്മയ സുന്ദരകേരളം അതിന്റെ
നാനാവൈവിദ്ധ്യങ്ങളോടെയും വിവിധ വിചിത്രഭവങ്ങളോടെയും ശേഷിക്കുന്നുവേന്നും
ഈ കൃതി എന്നെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി വിനീതനാക്കി. മണ്ണുവായിലിട്ട
ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായിൽ യശോദ കണ്ടതുപോലെ ഒരു മഹാശ്ചര്യം കേരളരൂപത്തിൽ
ഞാനീഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടു. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം, സംസ്കാരം, മനുഷ്യവംശം,
സാമൂഹ്യപഠനം, രാഷ്ട്രീയം, ഭാഷ, സാഹിത്യം, കല, പാരമ്പര്യം, തത്വചിന്ത,
മതം, സമുദായം, സാമ്പത്തികം, ആരോഗ്യം, പ്രവാസകാര്യം, വികസനം, പരിസ്ഥിതി,
ജൈവവൈവിധ്യം, തീയേറ്റർ, സിനിമ, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും
സമഗ്രമായ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളിൽത്തട്ടുന്ന ആകർഷണ മികവോടെ ഇതിൽ
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച അക്കാദമിക്‌ പ്രാവീണ്യം
നേടിയ 105 വ്യക്തികളാണ്‌ വിഷയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്‌. അവ ഓരോന്നും
ഒന്നിനൊന്നു ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. ടി. പി. ശ്രീനിവാസന്റെ ആമുഖം,
പ്രോഫ. ഡോ. വി.എൻ. രാജശേഖരൻ പിള്ളയുടെ അവതാരിക, ഡോ. ഡി. ബാബുപോളിന്റെ
പുസ്തകാവതരണം, ഡോ. ശശി തരൂരിന്റെ ആദ്യപഠനം ഇവയൊക്കെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ
മഹിമയ്ക്ക്‌ ഉദാത്തമായ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. പിന്നീടങ്ങോട്ടു 13
ഭാഗങ്ങളിലായി 87 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു സാക്ഷാൽ കേരളം
നീണ്ടുനിവർന്നുവരുന്നു.

അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലകളിൽ ദക്ഷിണേഷ്യൻ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ സഹായകമായ വിധത്തിൽ അമേരിക്കൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ
പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉതകുമാറു കേരളത്തെ വിശദമായും,
ശാസ്ത്രീയമായും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്‌. അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമെല്ലാം
പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കരിക്കുലം മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ ഈ
പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. ഇപ്രകാരമൊന്നു ആദ്യമാണ്‌.
വിദേശങ്ങളിലുള്ള മലയാളിക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്കും ഏറെ
പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു സംരംഭമാണിത്‌.
കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഗുഷ്ഡ്​‍ു ശയന്റിസ്റ്റും
പ്രോഫസറുമായ ഡോ. സണ്ണി ലൂക്ക്‌ മറ്റത്തിൽ പറമ്പിലാണ്‌ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ
ഉപജ്ഞാതാവ്‌. കോട്ടയം അതിരൂപതയിൽ നീറിക്കാട്‌ ഇടവക, അദ്ധ്യാപക ദമ്പതികളായ
ശോശാമ്മയുടെയും പരേതനായ എം. ചാക്കോയുടേയും മൂത്തപുത്രനാണിദ്ദേഹം.
ന്യൂ ജേഴ്സി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌ ഫോർ
ശയന്റിഫിക്‌ ആന്റ്‌ അക്കാദമിക്‌ കൊളാബറേഷനാണ്‌ (IISAC) ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ
പ്രസാധകർ ഡോ. ജെ. വി. വിളനിലം, പ്രോഫ. ഡോ. സണ്ണിലൂക്ക്‌, ഡോ. ആന്റണി
പാലയ്ക്കൽ എന്നിവരാണ്‌ ഇതിന്റെ പ്രധാന എഡിറ്റർമാർ. മൂന്നു വർഷത്തെ
ഗവേഷണത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനം ഇതിനുപിന്നിലുണ്ടെന്ന്‌ IISACന്റെ പബ്ലിക്‌
റിലേഷൻസ്‌ ഓഫീസർ സെലിൻ ചാരാത്ത്‌ പറയുന്നു. അത്‌ വ്യക്തമായും വിശദമായും
ഗഹനമായും ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്‌.
ആഗോളമായി കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കേരളത്തിലേക്ക്‌ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റും സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. (www.bookonkerala.com).
150 ഡോളറാണ്‌ വിദേശങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനു വില. കേരളത്തിൽ 5000 രൂപയും. ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനു മുന്നിൽ ഈ നാണയമൂല്യം ചെറുതാണ്‌.
ഈ വലിയ സംരംഭത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രോഫ. ഡോ. സണ്ണി ലൂക്കിനും
അദ്ദേഹത്തിനു പിൻബലം നൽകി ഈ ഗ്രന്ഥം ഹൃദയനയന മനോഹരമാക്കിയ നിരവധി
പ്രതിഭാശാലികൾക്കും എന്റെ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും.
മഹാഭാരതത്തെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്‌; ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും
വേറെങ്ങുമില്ല എന്ന്‌. എന്നു വച്ചാൽ മഹാഭാരതത്തിൽ എല്ലാമുണ്ട്‌. അതുപോലെ
'കേരളപഠനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം' എന്ന ഈ 'മഹാകേരള'ത്തിൽ കേരളം മുഴുവനുമായുണ്ട്‌.
Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…