Skip to main content

കർഷക കൂട്ടായ്മയിൽ ഇളനീർപന്തൽ


ദീപ്തി നായർ എസ്‌

നാളികേരത്തിന്റെ വിലയിടിവാണല്ലോ ഇന്ന്‌ എവിടെയും ചർച്ചാവിഷയം. കേരകർഷകരെ
സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതയിലേക്ക്‌ തളളിവിടുന്ന തരത്തിൽ നാളികേരത്തിന്റെ
വിലയിടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്‌. കേരവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്‌ ബഹുവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്‌
സാദ്ധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നാളികേരവും കൊപ്രയും
എണ്ണയും മാത്രം. ഏത്‌ സീസണിലും നാളികേരത്തിന്‌ ലഭിക്കുന്ന വിലയുടെ
ഇരട്ടിവില ഇളനീരിന്‌ ലഭിക്കാറുണ്ട്‌. പോരാത്തതിന്‌ ഇളനീരിന്‌ നല്ല
ഡിമാന്റും. വഴിയോരങ്ങളിൽ വെച്ച്‌ ഇളനീർ വിൽപ്പന തകൃതിയായി
നടക്കുന്നുണ്ട്‌. 300-500 വരെ കരിക്ക്‌ പ്രതിദിനം കേരളത്തിൽ
വിറ്റഴിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിദിന വിൽപ്പന ഇതിന്റെ
ഇരട്ടിയാണ്‌. ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന വില, കർഷകന്‌ ലഭിക്കുന്ന വിലയുടെ
മൂന്നിരട്ടിയും.
ഇളനീരിന്റെ വിപണനസാദ്ധ്യതകൾ കർഷകോപകാരപ്രദമായി മാറ്റുന്നതിനായി
നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളെ നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ ഇളനീർപ്പന്തലുകൾ
ആരംഭിക്കുന്നതിന്‌ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുയുണ്ടായി. നാളികേരോത്പാദകരുടെ ഇടയിൽ
നിന്ന്‌ പാലക്കാട്‌ മുതലമടയിലുള്ള പാപ്പൻചള്ള നാളികേരോത്പാദക സംഘം ഇതിന്‌
തയ്യാറായി വന്നതിന്റെ ഫലമായി കൊച്ചിയിൽ കാക്കനാട്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഇൻഫോപാർക്കിൽ ഒരു ഇളനീർ പന്തൽ 2012 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.
പാലക്കാട്‌ മുതലമടയിലുള്ള കർഷകരിൽ നിന്ന്‌ ശേഖരിച്ച്‌ നേരിട്ട്‌
ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക്‌ എത്തിക്കുന്ന ഈ ഇളനീർ വിൽപ്പന വിജയം കൈവരിച്ചു.
പത്ത്‌ പതിനഞ്ച്‌ ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഇളനീർ കുടിച്ചു ശീലിച്ച
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമായി. പാലക്കാട്ടെ ഇളനീരിൽ വെള്ളം
കുടുതലുള്ളതിനാൽ പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾ കുടിച്ചുതീർക്കാൻ തന്നെ
ബുദ്ധിമുട്ടി. മേഷീൻ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഇളനീർ തുളയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇളനീർ
വെട്ടുന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും ചിതറിക്കിടക്കുന്നില്ല.
മാത്രമല്ല, ഇളനീർപ്പന്തലിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും
സാധിക്കുന്നു.
ഇൻഫോപാർക്കിലെ ഇളനീർപന്തലിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ വൈറ്റില
മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിലും തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിലും ഇളനീർപ്പന്തലുകൾ
ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും മുതലമടയിലെ   പാപ്പൻചള്ള
നാളികേരോത്പാദക സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 15 സംഘങ്ങൾ ചേർന്ന്‌ ഒരു ഫെഡറേഷൻ
രൂപീകരിച്ചു. ഇളനീർപന്തലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫെഡറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തു.
ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉത്പാദകസംഘങ്ങളിൽ നിന്നും തോട്ടത്തിലെ
പുതുമയോടെ ഇളനീർ വിളവെടുത്ത്‌ അതേദിവസം തന്നെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുന്നു.
ഗുണമേന്മയിൽ മികച്ച്‌ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇളനീരുകൾ വിപണനം നടത്തുന്നതിന്‌
യാതൊരു പ്രയാസവും നേരിടുന്നില്ല.
യോഗങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലുമൊക്കെ ചായയും കാപ്പിയും കൊടുക്കുന്നതിനുപകരം
ഇളനീർ നൽകുകയെന്ന ആശയം ഇൻഫോപാർക്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ചപ്പോഴാണ്‌ ഇളനീർ
കുപ്പിയിൽ പായ്ക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ കർഷകർ ചിന്തിച്ചതു.
വിളവെടുത്ത ഉടൻ ഇളനീർ കുപ്പിയിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത്‌ ഐസുപെട്ടിയിലാക്കി
വെച്ചപ്പോൾ 10 ദിവസത്തെ സൂക്ഷിപ്പ്‌ കാലം കിട്ടി എന്ന്‌ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ
ഫെഡറേഷൻ ഇളനീർ കുപ്പിയിൽ നിറയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഇളനീരിന്റെ വലിപ്പവും,
ഒരു ഇളനീർ മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കുപ്പിയിലടച്ച ഇളനീരിൽ
ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ ഉപഭോക്താവിന്‌ വാങ്ങാൻ താൽപര്യമേറി. മാത്രമല്ല,
ഒരു ഇളനീരിൽ നിന്ന്‌ ഒന്നിലധികം ഇളനീർ നിറച്ച കുപ്പികൾ തയ്യാറാക്കാം
എന്നത്‌ കർഷകന്റെ വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രായോഗികമായി വിപണിയിലെ
അറിവും വിപണന തന്ത്രങ്ങളും കർഷകർ നേരിട്ട്‌ മനസ്സിലാക്കുന്ന
സാഹചര്യമുണ്ടായി. വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസൃതമായി ഉത്പാദനം
ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കർഷകർക്ക്‌ നേരിട്ട്‌ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.
രണ്ട്‌ വട്ടമേശകളും സ്റ്റൂളുകളും ബീച്ച്‌ അമ്പ്രല്ലയുമായി തുടങ്ങിയ
ഇളനീർപ്പന്തലുകൾ മഴക്കാലത്ത്‌ ഉപഭോക്താവിന്‌ ആകർഷകമാവില്ല എന്ന്‌
മനസ്സിലാക്കിയ ഫെഡറേഷൻ ആകർഷകമായ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത്‌
സ്ഥാപിച്ചു. പ്രസ്തുത സ്റ്റാളുകളിലൂടെ ഇളനീർ ഷേയ്ക്ക്‌ തുടങ്ങിയ മറ്റ്‌
ഉൽപന്നങ്ങളുടേയും വിപണനം ആരംഭിച്ചു.
കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മറ്റ്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പഴകിയ ഇളനീരിനേയും
തങ്ങളുടെ ഫ്രേഷ്‌ ഇളനീരിനേയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന്‌ തോന്നിയ ഫെഡറേഷൻ തങ്ങളുടെ ഇളനീരുകളിൽ
ഫെഡറേഷന്റെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചു. അങ്ങനെ മറ്റ്‌ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും
നമ്മുടെ കമ്പോളത്തിൽ എത്തുന്ന സ്റ്റിക്കറൊട്ടിച്ച ആപ്പിൾ പോലെ
സ്റ്റിക്കറൊട്ടിച്ച ഇളനീരും വിപണിയിലിറങ്ങി.
ഇളനീരിന്റെ വിൽപന എന്തുകൊണ്ട്‌ ആലോചിച്ചുകൂടാ എന്ന തുടക്കത്തിലെ ചിന്തയിൽ
നിന്നും പ്രാവർത്തികമായി ഈ ഫെഡറേഷൻ ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയി. ഇളനീരിന്റെ
സാദ്ധ്യതകൾ നേരിട്ടുമനസ്സിലാക്കിയ ഫെഡറേഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇളനീർപ്പന്തലുകൾ
ആരംഭിച്ച്‌ സംരംഭം വിപുലീകരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്‌. ഇളനീരിൽ നിന്നും
നാളികേരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇളനീർപന്തൽ വഴി വിപണനം
നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ഇളനീർപന്തലിന്‌ നാളികേര വികസനബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
നാളികേര ടെക്നോളജി മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന 50 ശതമാനം സബ്സിഡിക്കായി
ഫെഡറേഷൻ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പരമാവധി ഒന്നരലക്ഷം രൂപവരെ
സാമ്പത്തികാണുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ
ഇളനീർപന്തലുകൾ സ്ഥാപിച്ച്‌ ഇത്‌ ഒരു ശൃംഖലയായി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ
സാധിക്കും. കർഷകരിലേക്ക്‌ കൂടുതൽ വരുമാനം എത്തിച്ചേരുന്നു
എന്നതുതന്നെയാണ്‌ ഇതിന്റെ വിജയം. ഇളനീർപ്പന്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ
ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഏറെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഫെഡറേഷൻ ശുഭപ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ സധൈര്യം
മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്‌ - കേരകർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം
ലക്ഷ്യമാക്കികൊണ്ട്‌....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…