എന്തിനാണമ്മ കരഞ്ഞത്?

ബോബൻ ജോസഫ്

ഒരു സന്ധ്യയാകുന്ന യാമമത്തില്‍
കണ്ണീര്‍‍ തുടച്ചു കൊണ്ടേകാനായി
നാളെയെ ഓര്‍ക്കും മനതാരിലോ -
ഒരുകൊച്ചുസ്വപ്നം ഞാന്‍ കണ്ടിരുന്നു
ഇന്നലെ അമ്മതന്‍ കണ്ണീരു കണ്ടു
ഇന്നിതാ ഞാനും കരഞ്ഞു പോയി
എന്തിനാണെന്നമ്മ കരഞ്ഞതപ്പോള്‍
ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പോയി
ഒരു കുഞ്ഞു കാറ്റ് വന്നെന്റെയുള്ളില്‍
കുളിരേകി കനിവേകി സ്വാന്തനമായ്
എങ്കിലും പിന്നെയും ഓര്‍ത്തുപോയി
എന്തിനാണമ്മ കരഞ്ഞതെന്ന്
അങ്ങേതൊടിയിലെ വെലിയിലായ്
കാണും തപസ്സിതന്‍ ഞെട്ടറുത്തും
കൊഴുപ്പയും, കുപ്പചീരയില
കൊണ്ടൊരു കറി വെച്ചൂട്ടിയതും
മുറ്റമടിച്ചു വെടിപ്പാക്കിയും
കാലികള്ക്കെന്നുമാ പുല്ലറുത്തും
പൈതങ്ങള്‍ക്കെന്നും ചോറുവെച്ചും
നിദ്രയെപുല്കി നിശാവേളയില്‍
കയ്യോന്നി തേടിയലഞ്ഞ നേരം
കുറുന്തോട്ടി, തഴുതാമ കിട്ടിയപ്പോള്‍
നല്ലോരെണ്ണ മുറുക്കിയതും
ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പോയി
പാടത്തിന്‍ വരമ്പിലെ പുല്മേടയില്‍
അമ്മക്കൊരത്താണി ആയ കാലം
അമ്മതന്‍ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചനാളും
എന്നുമെന്‍ ഓര്‍മയില്‍ ഓടിയെത്തും
തിണ്ണയില്‍ വന്നിരിക്കും വേളയില്‍
നാലും കൂട്ടി മുറുക്കുന്ന നേരത്ത്
എത്രയോ സന്തോഷം കാണുമാകണ്‍കളില്‍
കനിവിന്റെ നിറകുടമാകുമാ കണ്‍കളില്‍
എങ്കിലും മനതാരിലതിരില്ലാ ചോദ്യമായ്
മാമക മാതാവിന്‍ കണ്ണുനീര്‍ കാണുമ്പോള്‍
എന്തിനോ വേണ്ടി കരഞ്ഞല്ലോ അമ്മയെ-
ന്നോര്ത്തു ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പോയി

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?