പുലയാടി മക്കള്‍

ദേവൻ തറപ്പിൽ
പുലയാടി മക്കള്‍ക്ക്‌ പുലയാണ് പോലും
സബ് സിഡി നല്‍കുവാന്‍ പുലയാണ് പോലും

പുകയുന്ന പര്‍വ്വതം പണി തീര്‍ത്ത്‌ നാട്ടില്‍
പുതു പുത്തന്‍ സമ്പത്ത വ്യവസ്സ്ഥയില്‍ നാട്
ഉദവും അസ്തമനത്തിലും ചോരകള്‍ 
വഴി നീളെ ചാലുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നു നിത്യവും 
പുലയാടി മക്കള്‍ പിഴിയുന്നു നാടും 
പുകയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും 
പുലര്‍വോളം കാത്തിങ്ങിരിക്കാം നമുക്കും 
പുലരിയിലാ,..ര്‍..ത്തനാദം,കേട്ടുണര്‍ന്നിടാം.
പുലയാടി മക്കള്‍ ഭരിക്കട്ടെ ഭാരതം 
പുലതീരുവോളം അകറ്റീ  ജനങ്ങളെ  
പുഷപ്പങ്ങള്‍ വെക്കാന്‍ ശവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ   
പുഷ്പ്പ ചക്രങ്ങളും ചാര്‍ത്താനിടംവേണ്ടേ..?
രക്തപ്പുഴകളുമൊഴുകട്ടെ സന്ധ്യയില്‍ 
പച്ചമാംസങ്ങളും ചിന്നിചിതറട്ടേ...."
ചിക്കി പ്പെറുക്കിയെടുക്കം തല, വേര്‍പെട്ട-
കാലുകള്‍,ചീഞ്ഞളിഞ്ഞുള്ളോരു മാംസവും." 
അധികാര മത്തു പിടിച്ചവര്‍ നാടിന്‍റെ --
യകിടും മുറിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചാ ഭയങ്കരം "
ബഹു രാഷ്ട്ര കമ്പിനി കോടികള്‍ കൊഴയില്‍ 
കഴുവേറ്റിടുന്നല്ലോ ഭാരത മക്കളെ .
പാചക വാതക സബ്‌ സിഡി വെട്ടിയും 
കോടികള്‍ കൊഴയില്‍ വാള്‍മാര്‍ട്ടു വാഴട്ടേ "
കള്ളപ്പണങ്ങള്‍ വെളുപ്പിക്കും ബേങ്കിനെ 
ഉള്ളത്തില്‍ പേറി നടക്കുന്നു ഭാരതം .
അവിശ്വാസം വന്നാല്‍ ഞൊടിയിട പാസാകും 
ലോക്പാല്‍ പെട്ടിയില്‍ അഞ്ചു ദശാബ്ദമായ് ?
കണ്ണ് തുറക്കൂ കൊളോണിയല്‍ കോടതീ  
കൂളിം ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടിരുട്ടാക്കും,.. നീതിയോ.....?    
ദേവന്‍  തറപ്പില്‍ 
================

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ