വഴികള്‍                                     
                                               ഡോ .കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 
                                                 
                            

                                             പാട്ടുപാടി
                                             
                                              തലോടി  
                                                    
                                              കണ്ണിലൂതി

                                             ഇരുട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞ് 

                                             നിനക്കെന്നെ 

                                             ഉറക്കാം.

                                         ഒച്ച വെച്ച് തൊട്ടുതൊട്ടു 
                                        കണ്പീലിയില്‍ ഉമ്മ തന്ന് 
                                        വെളിച്ചം പകര്‍ന്ന്‌ 
                                        ഉണര്‍ത്താം.

                                            മധുരം തന്ന്‌ മയക്കാം;
                                            കൈപ്പേകി ഉറക്കം 
                                           കെടുത്താം.

                                        
                                         മുല്ലപ്പൂ മണത്താല്‍

                                         അനുഗ്രഹിക്കാം;

                                        വിഷവാതകം തന്ന് 

                                        നിഗ്രഹിക്കാം.

                                  കൂടാതെ,
                                  പാരതന്ത്ര്യത്തില്‍ മുക്കി 
                                 ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാം;
                                 സ്വാതന്ത്ര്യ ചിറകു തന്ന് 
                                മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ 
                                         പറത്താം!
                                   

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ