അവന്‍

ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോപാൽ

********
അവന്‍ അറിയാതെ പോകുന്നത്
എന്റെ പ്രണയമാണ്
അവന്‍ കാണാതിരിക്കുന്നത്
എന്റെ കരളാണ്
അവന്‍ കേള്‍ക്കാതെ പോകുന്നത്
എന്റെ വിങ്ങലാണ്

അവന്‍ ഇന്നും തേടിയലയുന്നത്
അവനിലുള്ളിലെ അവനെയാണ്‌
അവന് നഷ്ടമായ അവനെയാണ്‌ /
അവനറിയില്ലല്ലോ
അവന്‍ എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന്

പ്രിയനേ
നീ നിന്നെ അറിയാന്‍
നീ എന്നെ അറിയണം
നിനക്ക് വേണ്ടി വൃതമിരുന്ന്
എന്നേ ഞാന്‍ നീയായിത്തീര്‍ന്നു/
നിനക്ക് നിന്നെ നേടാന്‍
ഇനി എന്നെ നേടിയേ തീരൂ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?