ഭൂപടമായ് മാറുന്നവര്‍ !

ഗീതാരാജൻ

കൂനി പോകുന്നുണ്ട്  ചിലര്‍
ഒറ്റ കമ്പി വലിച്ചു കെട്ടിയ വില്ല് പോലെ
തറച്ചു കയറുന്നുണ്ടവര്‍  നെഞ്ചിന്‍ കൂട്ടില്‍
തൊടുത്തു വിട്ട അമ്പു പോലെ !!

പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് മേനി
വിണ്ടു കീറിയ  പാടമെന്ന   പോലെ  !
കൊതിക്കുന്നുന്ടെന്നും  ഒരല്പം പച്ചപ്പിനായ്‌
മരുഭൂവായീ മാറിയോരിടം  പോലെ !!

കുഴികളിലേക്കാണ്ട് പോയ കണ്ണുകളില്‍
ഇരമ്പിയാര്‍ക്കുന്നുണ്ട് കടലോളം നിരാശ
കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട്  കിണറോളം പ്രതീക്ഷ


ഒട്ടി വലിഞ്ഞ വയറില്‍
നിറച്ചു വക്കുന്നു  സമ്പന്നതയുടെ
കുത്തോഴുക്കുകള്‍  ധൂര്‍ത്തുകള്‍!
ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും  കലവറകള്‍
പൂഴ്ത്തി വക്കപെടുമ്പോള്‍
തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കും രേഖകളാല്‍
ഭൂപടം വരച്ചു വക്കുന്നു ചിലര്‍
സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ തന്നെ!!

കാലത്തിന്റെ കണക്കുപുസ്തകത്തില്‍
ഇവരും ജീവിക്കുകയായിരുന്നത്രെ !!!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?