അതിരുകളില്ലാത്ത തടവറകള്‍

കരിയാച്ചൻ
കാണുന്നു ഞാന്‍ പലവിധ തടവറകള്‍
കുമ്മായം തേച്ച മൂന്നു ചുമരുകളില്ല
കാരിരുമ്പിന്‍ തുരുമ്പിച്ച അഴികളില്ല
കാണാനാകാത്ത അതിരുകളുള്ള തടവറകള്‍
കാണാനാകുമോ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ തീര്‍ത്ത തടവറ
കാണാത്ത പോലെ നടിക്കുന്നു നീയെനിക്കായി തീര്‍ത്തതും
തടവറയേതുമാകട്ടെ കാണാം നിങ്ങള്‍ക്കാ തടവുപുള്ളിയെ
ഒരേ ഒരു തടവുപുള്ളി മാത്രം എവിടെയും
എന്റെ തടവറയിലും നിന്റെ തടവറയിലും
ഒരേ ഒരു തടവുപുള്ളി മാത്രം
ഒരേ ഒരാള്‍ മാത്രം , ഈ ഞാന്‍ മാത്രം
എന്തിനെന്നെ തടവറയിലാക്കി നീ
ഒരു ചങ്ങലയ്ക്കിത്ര വിലയോ?
എന്തിനു ഞാനുമെന്നെ തടവിലാക്കി
നിന്റെ തടവറയെ മറയ്ക്കാനോ ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ