കണ്ണട


Print all
In new window


ഫൈസല്‍ പകല്‍കുറി 

കണ്ണട വീണ്ടു മൊടിഞ്ഞു
ഞുരുങ്ങീ സഖീ വിലയില്ലാത്തൊരു
വാക്കാല്‍ വാങ്ങിയ
ഭൂത കണ്ണ ട വീണ്ടുമുടഞ്ഞു .
മേനിയഴക്
കണ്ടു മടുക്കാന്‍
നേരം കിട്ടാതുടയും
മൂക്കില്‍
കയറിയിരിക്കും
കറുത്ത കണ്ണട എന്‍
ഹൃദയം പോല്‍
ഉടഞ്ഞു തകര്‍ന്നു
സഖാവേ .

പ്രണയം കാണും
മിഴികളില്‍
ഇരുളും
കനവും മാത്രം
മതിയിനി -
കണ്ണട വാങ്ങാന്‍
കയ്യില്‍ പണവും
മെയ്യില്‍ ചൂടും
മതിയാകുമ്പോള്‍
മനസ്സ് മടിയ്ക്കും
സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു
തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കാന്‍ -
നിന്നെ തിരയാന്‍ കണ്ണുകള്‍
വേണം .

ഓരോ തവണയും
പല രൂപങ്ങളില്‍
മിഴിവേകി ഇറക്കും
മിഴികള്‍ തെളിയ്ക്കും
കണ്ണ ട വേണ്ടാ
ഇനി പ്രേമം മൂത്തൊരു
നിന്റെ മനസ്സുണ്ടെങ്കില്‍
കണ്ണട എന്തിനു വെറുതെ
വാങ്ങി -
പ്രായം കൂട്ടും
കൂത്തുകള്‍ കാട്ടുവതെന്തിനു
സഖിയേ -
അറിയുക .......................................!
ശുഭ രാത്രി നേരുന്ന -
ഫൈസല്‍ പകല്കുറി

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ