ചത്തത്‌


പ്രമോദ്‌ മാങ്കാവ്‌

ഇത്രയൊക്കെ കണ്ണുണ്ടായിട്ട്‌
മൂക്കും കാതും
വലിച്ചുവലിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്

ട്‌,
കെട്ടിയെവിടെയോ
വെച്ചിരിയ്ക്കയാണ്‌
നല്ല പിടുത്തത്തിന്‌ പറ്റിയ
കയ്യുകൾ,
ചവുട്ടിഒടിയ്ക്കലുകൾ
നിറയ്ക്കാനാവും
കാലുകൾ
എല്ലാം
വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിയ്ക്കയാണ്‌
മരിച്ചെന്ന്‌ തന്നെയാണ്‌
കരുതേണ്ടത്‌
ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും
വിൽപ്പനകളുടെ
കെട്ടിയൊരുങ്ങലുകൾ
അച്ചടിപടർത്തുന്നതിനായുള്ള
പേശലുകൾ
ചത്തെന്ന്‌ പറഞ്ഞാൽ
മതിയോ...?
തെരുവിലാണ്‌
കൂട്ടം കൂടുന്നത്‌
പണം വാങ്ങിയവാർഡുകളും
ബഹുമതികളും
പരിഗണനകൾ ഭക്ഷിച്ച്‌
വളർന്നുതുടുക്കുന്നതാണോ
കവിതയും...?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?