തനിനിറം
ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്‌ മാത്തൂർ
മഞ്ഞ പച്ചയെ നോക്കി
തന്നിടം മുറുകെപ്പിടിച്ചു.
പച്ച മഞ്ഞയെ നോക്കി
തന്നുടല്‍ വിരുത്തിപ്പിടിച്ചു.
'അതിജീവനപ്പെടല്‍' തന്റെ
ശീതയുദ്ധം തുറന്നിട്ട് നിന്നു.
ഒന്ന് ചീയാന്‍ മറ്റൊന്ന്
മസ്തിഷ്കമരണങ്ങള്‍ക്ക്
കാതോര്‍ത്തിരുന്നു.
ക്ഷുദ്രകീടങ്ങളെ പടവെട്ടാന്‍
പരസ്പരം പറഞ്ഞയച്ച്
ഇടംപിടുത്തപ്പോര് മുറുകവേ
ഒന്നിലും പെടാതെ ചുവപ്പ്
തന്റെ ദൃഷ്ടികോണ്‍ നേരെയാക്കുന്നു.
ലാവ പോലോലിച്ച്ചിറങ്ങി
പൂവ് പോലിരുത്തം വന്നു
നേര് പോലെ സുശക്തമാകുന്നു.
അറവുമാടുകള്‍ നിറച്ചു വന്ന
വണ്ടികളിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു,
ഈ ചത്വരത്തില്‍ ആളുകൂടുന്നു.
ചതുര നിറങ്ങളെല്ലാമൊരൊററ-
പ്പോര്‍ നിറത്തിന്റെ പാട ചൂടുന്നു.

Click here to Reply or Forward
Why this ad?Ads –
Instant Home Loans from HDFC. Apply & Get E-Approved In Minutes.
5% full
Using 0.5 GB of your 10.1 GB
©2013 Google - Terms & Privacy
Last account activity: 2 hours ago
Details

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?