കുറുക്കാ കുറുക്കാ കുറുക്കന്റെ ചേട്ടാ........


                          ഡോ.കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 
                      
                         
                                     വിതുമ്പുന്നത് 
                          ആകാശമോ, ഭൂമിയോ 
                          അതോ,
                           
                     എല്ലാടവും പങ്ങി നടക്കുന്ന കാറ്റോ?
                          ഇന്നലെ പെയ്ത്  ഉണ്ടായ 
                         വെള്ളത്തുള്ളികളോ?
                        അല്ല, എന്റെ ഉള്ത്തുടിപ്പ് തന്നെ!
                       എന്റെ തേങ്ങലിന്നു ഇനിയും അറുതി ഇല്ല.
                      {2.)
                      
                 അവന്റെ ഗര്‍ജനം എന്നെ
                  ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
               
                      പക്ഷെ,
                      ഒരിയിടുന്നത്,
                      കുറുക്കാ,
    
                      ഈ കൂരിരുട്ടിന്റെ കനപ്പില്‍ കമ്പനം തീര്‍ക്കുന്നത് 
                      നിന്റെ ചേട്ടന്റെ പഴയ ദണ്ണം 
                     കലശല്‍ ആയതു കൊണ്ടെന്നു 
                     എനിക്കറിയാം.
                    അതിനെന്ത് വേണമെന്ന ആയിരം ആണ്ടുക ളുടെ  കാകു,
                     ഈ നിമിഷവും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് 
                     എന്റെ നിഴലിനെ പ്പോലും 
                     വിറ കൊള്ളിക്കുന്നു.
                   അതിനുത്തരം-
                   നിനക്കെന്നെ പിടിക്കണം 
                  അതെ,
                 നിനക്കെന്റെ പപ്പും തൂലും പറിക്കണം.
                        (3)
                   എന്റെ കൂട് 
                   യജമാനന്‍ മുറുക്കി അടച്ചിട്ട ണ്ട്.
                  താഴിട്ടിട്ടുണ്ട്.
                  എങ്കിലും  കുറുക്കാ,   നിന്റെ  കൈയ്യില്‍ 
                 കള്ള  ച്ചാവി  ഉണ്ട്ട്.
                  -------- നിനക്ക് നിറപറ വെക്കുന്നവര്‍ 
                    അത് പണ്ടേ പണിതീര്‍ത്ത് ,
                   എണ്ണയിട്ട് 
                  ഒന്നുമറിയാത്ത മട്ടില്‍ 
                   
                  അരങ്ങാ ചരടില്‍ കോര്‍ത്ത് 
                 ഒളി ച്ചുവെച്ചിട്ടു ണ്ട്.
                (4)
               --- നിനക്കവരത്   സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് 
                   കാരണം,
                   എന്നെ പിടിച്ച് കഴുത്ത് അറുത്ത് 
                 " ഡ്രസ്സ്  ചെയ്ത്"
                  കറുമുറ  കടിക്കണമല്ലോ   നിനക്ക്!
                 ( എനിക്കും!)

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?