ശ്വാസ നിശ്വാസങ്ങള്‍

ഷാജഹാൻ  ന്മണ്ടൻ 
ഒരു വെയില്‍ത്തുണ്ടിനാല്‍ 
നാണം മറച്ച് ഒറ്റയിതള്‍
പൂചൂടി അന്നാദ്യമായ്‌
നീ വിരുന്നു വന്നു 
ഒരു മാരിവില്‍ 
സായന്തനത്തില്‍ 
നീയെന്റെ കാതില്‍ 
പ്രണയ മന്ത്രമോതി 
പിന്നെ പെയ്ത
ഒറ്റമഴയില്‍ 
നീയെനിക്ക് കൂട്ടുവന്നു 
രാപ്പുല്ലുകള്‍ ഈണമിട്ട് 
മഞ്ഞ് ,നിലാവ്
ശയ്യയൊരുക്കി 
പ്രലോഭിപ്പിച്ച ഒറ്റ രാവില്‍ 
നാമൊന്നായി 
എനിക്കുനിന്റെ ശ്വാസം മതി 
നിനക്കെന്റെ നിശ്വാസവും 
 ഇന്ന് നമുക്കൊരേ 
ശ്വാസ നിശ്വാസങ്ങള്‍

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ