Skip to main content

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്‌ നിറം പകർന്ന്‌ കോക്കനട്ട്‌ പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനി


സണ്ണി ജോർജ്ജ്‌
കർഷകശ്രീ, ചെറുപുഴ, കണ്ണൂർ

നാളികേര കർഷകരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്‌ കർഷകകൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു കോക്കനട്ട്‌ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയെന്നത്‌. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള കഠിനപ്രയത്നത്തിലാണ്‌ ചെറുപുഴയിലെ കർഷക കൂട്ടായ്മ. നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളും (സിപിഎസ്‌) നാളികേര ഫെഡറേഷനും ചങ്ങാതിക്കൂട്ടവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി വിസ്മയം തീർത്തവർക്ക്‌  പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനിയും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്‌ പുരോഗമനേച്ഛുക്കളായ ഈ പ്രദേശത്തെ  കർഷകർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. ചെറുപുഴ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേജസ്വിനി ഇക്കോഫാം ടൂറിസം സോസൈറ്റിയാണ്‌ നാളികേര കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്‌ നേതൃപരമായ പങ്ക്‌ വഹിക്കുന്നത്‌.
തേജസ്വനി ഇക്കോഫാം ടൂറിസം സോസൈറ്റി
മലയോരത്തെ കർഷകരെ ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവകൃഷി നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്തസാദ്ധ്യതകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ്‌ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി രൂപീകൃതമായ ജൈവകർഷകരുടെ സംഘടനയാണ്‌ ചെറുപുഴ തേജസ്വനി ഇക്കോ ടൂറിസം സോസൈറ്റി. കർഷകർക്ക്‌ പരിശീലനം നൽകി അവരെ സന്നദ്ധരാക്കുന്നതിന്‌ പുറമേ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാർഷിക പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും കൃഷി അനുബന്ധ മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംഘടന ശ്രദ്ധവെയ്ക്കുന്നു. അനവധി പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക്‌ പുറമേ വിവിധ പദ്ധതികളും കർഷക ക്ഷേമത്തിനായി വിജയകരമായി സോസൈറ്റി നടപ്പാക്കിവരുന്നു.
ജൈവകൃഷി വികസന പദ്ധതി
2010-11 വർഷത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ 45 ഹെക്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട സ്ഥാനത്ത്‌ 90 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത്‌ ജൈവകൃഷി പദ്ധതി നടപ്പാക്കി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുവാൻ സോസൈറ്റിയുടെ ശ്രമഫലമായി കഴിഞ്ഞു.  രണ്ടാംഘട്ടമായി 75 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത്‌ പദ്ധതി അനുവദിച്ചപ്പോൾ 150 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത്‌ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി സർട്ടിഫിക്കേഷന്‌ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഈ വർഷം കിലോഗ്രാമിന്‌ 19 രൂപ വരെ ലഭിച്ചുവേന്നത്‌ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്‌.
മുയൽ വളർത്തൽ, ഫാം വിസിറ്റ്‌, വൈറ്റ്‌ വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ്‌
സോസൈറ്റിയുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ മുയൽ വളർത്തൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വരന്നുണ്ട്‌.  മാംസ സംസ്ക്കരണവും വിപണനവുമാണ്‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌. പ്രകൃതി മനോഹരമായ കൊട്ടത്തലച്ചിമലയും കാതംവയലും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഫാം വിസിറ്റിന്‌ അനുയോജ്യമാണ്‌. കൊട്ടത്തലച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻഹിൽ ഹോംസ്റ്റേയിൽ താമസിച്ച്‌ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം നുകരുകയും നാടൻ ഭക്ഷണം രുചിക്കുകയും ചെയ്യാം. തേജസ്വിനി പുഴയിൽ മഴക്കാലത്ത്‌ നടക്കുന്ന വൈറ്റ്‌ വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ്‌ സാഹസികതയും വിനോദവും കോർത്തിണക്കിയ ഒന്നാണ്‌
കാർഷിക നഴ്സറി
സോസൈറ്റിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി ചെറുപുഴ മേലേബസാറിന്‌ സമീപം ചെറുപുഴ ഗാർഡൻസ്‌ എന്ന പേരിൽ കാർഷിക നഴ്സറി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളും നടീൽ വസ്തുക്കളും ഫലവൃക്ഷത്തൈകളും അലങ്കാരചെടികളും നഴ്സറിയിൽ ലഭ്യമാണ്‌.  കർഷകർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്തുകളും തൈകളും നഴ്സറി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.  കുറിയ തെങ്ങിനങ്ങളായ മലയൻ പച്ച, മലയൻ മഞ്ഞ, മലയൻ ഓറഞ്ച്‌ എന്നിവയുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള 7000ത്തോളം തൈകൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട്‌.
യന്ത്രവത്കൃത ചകിരി വ്യവസായ സഹകരണസംഘം, ക്ലിപ്തം നമ്പർ 1083
കയർ ബോർഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ യന്ത്രവൽകൃത ചകിരിനാര്‌ ഉത്പാദക കേന്ദ്രം സോസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂരപ്പടവിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായി വരുന്നു.സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ അനുമതിയും നേടിക്കഴിഞ്ഞ പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ്‌ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതോടെ മലയോരത്ത്‌ പാഴാകുന്ന ചകിരി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നമായ ചകിരിനാരായി മാറും.
നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങൾ
ചെറുപുഴയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പരക്കെ നാളികേരോത്പാദകസംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ തേജസ്വിനി സോസൈറ്റി മുൻകൈ എടുത്തു. ഈ പ്രദേശത്ത്‌ ഇപ്പോൾ 26 നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളിലായി 2000 നാളികേര കർഷകർ അംഗങ്ങളായുണ്ട്‌. ഉത്പാദക സംഘങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ചെറുപുഴ നാളികേര ഫെഡറേഷനും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.  കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഫെഡറേഷൻ ആയ ചെറുപുഴ ഫെഡറേഷനിൽ നിലവിൽ 26 ഉത്പാദക സംഘങ്ങളും 2000 കർഷകരും 1.21 ലക്ഷം കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകളും ഉണ്ട്‌. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം മുഖമുദ്രയാക്കിയ ചെറുപുഴ ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2013 ജനുവരി 12 ന്‌ നടത്തിയ കർഷകസംഗമം ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സജീവമായ ചർച്ചകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
തെങ്ങ്‌ കയറ്റതൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച്‌  നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ പരിശീലനത്തിനയച്ച്‌ രൂപീകരിച്ച ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിൽ നിലവിൽ 63 അംഗങ്ങളുണ്ട്‌. ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം നിലവിൽ വന്നതോടെ തേങ്ങ പറിക്കാനാളില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക്‌ മാറ്റം വന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക്‌ ജോലി സ്ഥിരത ഉറപ്പായി. കൂലി ഏകീകരണം നടപ്പായി. നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങൾക്കെല്ലാം ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിന്റെ സേവനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്‌. ചെറുപുഴയിൽ നടത്തിയ വിത്തുത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ തൊഴിലാളികൾ കർഷകരിൽ നിന്ന്‌ കരിക്ക്‌  ശേഖരിച്ച്‌ നടത്തിയ കരിക്ക്‌ സ്റ്റാൾ പുത്തൻമാതൃകയായി.
തേജസ്വനി കോക്കനട്ട്‌ പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌ (ടിപിസിഎൽ)
ചെറുപുഴ നാളികേര ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ - കാസർഗോഡ്‌ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ തേജസ്വിനി കോക്കനട്ട്‌ പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച്‌ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്‌. നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളേയും നാളികേരോത്പാദകരേയും ചേർത്ത്‌ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ്‌ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്‌. നിർദ്ദിഷ്ട കമ്പനിക്ക്‌ അംഗീകൃതമായ മൂലധനം 10 കോടി രൂപയാണ്‌ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത നാളികേരോത്പാദകർക്കും നൽകും. 50,000 രൂപയുടെ 2000 ഷെയറുകൾ ഉണ്ടാകും കമ്പനിക്ക്‌.
നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൃഷി വകുപ്പ്‌, നബാർഡ്‌,  വ്യവസായ വകുപ്പ്‌, ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംഘടനകളായ ഇൻഡോസേർട്ട്‌, ഇന്ത്യൻ ഓർഗാനിക്‌ പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌ (ഐഒപിസിഎൽ) തുടങ്ങിയവരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാ
ണ്‌ കമ്പനി രൂപീകരണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്‌.
ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ സൾഫർ, പുക തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങൾ കലരാത്ത പരിശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ, ഓർഗാനിക്‌ വെർജിൻ വെളിച്ചെണ്ണ, തൂൾതേങ്ങ, തേങ്ങാപ്പാൽ, ഓർഗാനിക്‌ വിനാഗിരി, ചകിരി-ചിരട്ട ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉത്പാദനവും വിതരണവുമാണ്‌ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌.
സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നപക്ഷം നീര ഉത്പാദനവും സംസ്ക്കരണവും ആരംഭിക്കുവാൻ കമ്പനിക്ക്‌ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്‌. നാളികേര കർഷകരെ 1000 തെങ്ങുകളുള്ള യൂണിറ്റുകളാക്കി തിരിച്ച്‌ ജൈവകൃഷിരീതിയിൽ തേങ്ങ ഉത്പാദനം, ലേബർ ബാങ്ക്‌, ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം ഉപയോഗിച്ച്‌ കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി വിളവെടുപ്പ്‌ തുടങ്ങിയവ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ജൈവനാളികേരത്തിന്‌ അധികവിലയും കർഷകർക്ക്‌ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാനാകും. കൂടാതെ ചകിരിച്ചോർ ഉപയോഗിച്ച്‌ ജൈവവള, ജീവാണുവളങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, ചകിരിനാര്‌ ഉത്പാദനം, ചിരട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയും സാദ്ധ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. രോഗ-കീടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും നിർമ്മാർജ്ജനവും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ നേരിട്ടേറ്റെടുക്കാനും കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തെങ്ങിന്‌ ഇടവിളയായി ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കൃഷി ചെയ്ത്‌ അവയുടെ സംഭരണം, വിപണനം, പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ വിവിധ കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, സംസ്ക്കരണം, വിപണനം ഇവയൊക്കെ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കാർഷികോപാധികളുടേയും കാർഷികോപകരണങ്ങളുടെയും ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്ത്‌ ന്യായവിലയ്ക്ക്‌ വിപണനം നേരിട്ട്‌ നടത്തുവാനും കമ്പനിക്ക്‌ പദ്ധതിയുണ്ട്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…