താജ്മഹല്‍

ജി അനിൽകുമാർ 

പോരാടി നേടിയ നാരി 
പതിനാലുപെറ്റ്‌ മരിച്ചവള്‍ 
പകരം സ്വന്തം സോദരി ;
പവിത്ര പ്രണയ പ്രതീകമായി 
ഇതാ ഒരു മാര്‍ബിള്‍ സൗധം 
ലോകാത്ഭുതങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ;
കാഴ്ച്ചകള്‍ കണ്ടുമടങ്ങുമ്പോള്‍ 
വഞ്ചിതയായ 
അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട 
കാമംകശക്കിയെ റിഞ്ഞ 
വെണ്ണക്ക ല്ലാല്‍ മൂടിയ 
നാരിയുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പ്‌ 
നിങ്ങളും കേട്ടുകാണും .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?