നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍


ഫൈസൽ പകൽക്കുറി 

സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി '
എന്തും ബലിയര്‍പ്പിയ്ക്കുവാന്‍
എത്രപെര്‍ക്കാവും .
പരസ്പരം വിശ്വസിയ്ക്കുകയും
സ്നേഹിയ്ക്കുകയും
ചെയ്തൊടുവില്‍
അവള്‍ അവനെ തള്ളി
പറഞ്ഞപ്പോള്‍
സഹിയ്ക്കാനായില്ല .

നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍
പലപ്പോഴും കൂട്ടിയും
കുറച്ചും ഹരിച്ചും
ഗുണിയ്ച്ചും ജീവിതം
തള്ളി നീക്കിയ സ്നേഹത്തിന്റെ
ഉറവിടമായിരുന്നു
അവന്‍ .
പക്ഷെ അവള്‍ -
ഇളം തണ്ടും
മുളം വേരും -
കലികാല വിത്തും .

കാമത്തിന് കണ്ണും
സ്നേഹത്തിനു കാതും
ഇല്ലാന്ന് പറയാം .
ഹൃദയം പറി ചെടുത്തോടി
അകലുന്ന അവളുടെ
നിഴല്‍ നോക്കി
പിഴച്ച കണക്കുകള്‍
കൈവിരലില്‍ ഒരു വട്ടം
കൂടി തിട്ടപെടുത്തി .

ഒടുവില്‍
ഏറ്റ കുറ ച്ചി ലുകള്‍ ക്ക്
ഇടം കൊടുക്കാതെ
നിറം മാറാത്ത
പൂക്കളെ പോലെ
മനസ്സ് -
വെറുതെ അലസമായി
അഴിച്ചിട്ടു
ചിരിയ്ച്ച മുഖത്തോടെ
ജീവിതത്തോട്
യാത്ര പറഞ്ഞു .

പെണ്ണ് -
പണയ പണ്ടം പോലെ
സുരക്ഷിതവും
അഴുക്കു ചാല്
പോലെ അശുദ്ധ വും ..........!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ