Skip to main content

അക്ഷരരേഖ


   ആർ.ശ്രീലതാ വർമ്മ
സന്തോഷത്തിന്റെ വഴി
             സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാണ്?ആരുമില്ല. എന്താണ് സന്തോഷം,അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും/ഉണ്ടാക്കും എന്നെല്ലാം വിവരിച്ചുതരാൻ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്,മഹദ്വചനങ്ങളു
ണ്ട്,ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്.എങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും സന്തുഷ്ടരല്ല.ഡിപ്രഷനെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത്.വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ വീടുവിട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികൾ,ഗുണദോഷിച്ചാൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ-ഈവക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.പൊതുവെയുള്ള ഈ അസന്തുഷ്ടികൾക്ക് എന്താകാം കാരണം?
                                            കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തമാകുന്ന ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.സന്തോഷം എന്നത് ഒരനുഭവമല്ല.ഒരവസ്ഥയാണ്.സന്തുഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ എന്നുപറയാൻ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കില്ല.ഏതെങ്കിലും ഒരനുഭവവുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സന്തോഷം.അപ്പോൾ സന്തോഷം ഒരനുഭവം പോലുമല്ല.ഏതേതനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്?ദേശ,കാല,വ്യക്തി നിരപേക്ഷമായി ഇതിനൊരുത്തരം എളുപ്പമല്ല.ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നിറവേറിയാൽ അത് സന്തോഷമാണോ?ഒരൊറ്റയാൾക്കും അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകുകയില്ല.ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് ആത്മാർപ്പണത്തോടെയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയോടെയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംതൃപ്തി തന്നെയാണ് സന്തോഷം.വിമുഖതയോടെയും ആത്മാർപ്പണം കൂടാതെയും ചെയ്യുന്നതെന്തും നമുക്ക് അസംതൃപ്തിയും അസഹനീയതയും മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ.ഈ അസംതൃപ്തമയ അവസ്ഥയാണ് ദു:ഖം അഥവാ,സന്തോഷമില്ലായ്മ.
                         ജീവിതവിജയത്തിനുള്ള മാർഗം,സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്നെല്ലാമുള്ള ശീർഷകങ്ങളിൽ പുസ്തകശാലകളിൽ വില്പനയ്ക്കെത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടല്ല ആരും ജീവിക്കുന്നത്.ഇവയൊന്നും വായനക്കാരെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുക പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.ചില ആശയങ്ങൾ ഉപരിപ്ലവമായി സംവേദനം ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലുമില്ല.വ്യക്തികേന്ദ്രിതമായി മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഈവിധമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം.വ്യക്തി,തന്റെ സുഖത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു,തന്റെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയുടെ അപകടം നിസ്സാരമല്ല.തന്റെ സുഖം/സന്തോഷം ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സുഖക്കുറവോ,സന്തോഷമില്ലായ്മയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത്തരം സുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏത് വ്യക്തിയും പുനരാലോചിക്കണം.ആത്മസുഖവും അപരന്റെ സുഖവും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരു മുന്നോട്ടുവച്ച ആ മഹത്തായ ദർശനം ഏത് കാലത്തും പ്രസക്തമാണ്.തന്നെ മാത്രം പരിഗണിക്കാതെ,മറ്റുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കുക,മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക-ഇതെല്ലാം ചെറുതെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്.
                      ഔദ്യോഗികമേഖലയിലായാലും കുടുംബമേഖലയിലായാലും സങ്കീർണതകളും സംഘർഷങ്ങളും കടന്നുവരിക സ്വാഭാവികമാണ്.സ്വച്ഛവും ശാന്തവും സുഗമവുമായി നീങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതം.പ്രതിബന്ധങ്ങൾ,പ്രതികൂലാവസ്ഥകൾ,ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ സങ്കീർണതകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു.ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത സുഖജീവിതം ഭൂമിയിൽ അസാധ്യമാണെന്നു തന്നെ പറയണം.ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും,ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വാസവും ആത്മാർത്ഥതയും അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനം.വിശ്വാസമില്ലായ്മയും ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയും ഉടലെടുക്കുന്നിടത്താണ് വെറുപ്പും ആത്മനിന്ദയും ഉണ്ടാകുന്നത്.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…