ഉടയോൾസ്മിത പി കുമാർ

മണ്ണേ
വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നീയെന്നെ
വെട്ടി പിടിക്കണമെന്നോ
കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്നോ ഇല്ലായിരുന്നു .

എന്റെയിടമെന്നു പറഞ്ഞു
ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ചമഞ്ഞു കിടക്കാൻ ഒരിത്തിരി മണ്ണ്
അത്രമാത്രം !

എന്റെ മണ്ണേ ....

പലിശ പെരുക്കം കൊണ്ട്
ഉറക്കം എഴുതി തള്ളിയ അക്കങ്ങളേ
മുഖം കറുപ്പിച്ച വാതിലുകളേ
ഇനി മുതൽ
ഭൂപടങ്ങളിൽ അതിർത്തിയില്ലാത്ത
രാജ്യങ്ങളുടെ ഉടമയാവും ഞാൻ .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ