അവരിലൂടെ


എം.കെ.ജനാർദ്ദനൻ


പരേതാത്മാക്കളുടെ-
ലോകത്തുനിന്നും ഒരുഫോൺ കാൾ.
"ഹലോ ഞാൻ ലോറ"
"മിസ്‌ ലോറ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ?"
"അതെ!ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവൾ മരിച്ചാലുടൻ എന്റെ അവയവദാനം എഴുതിവച്ചിരുന്നു"
"ഓ. എന്നിട്ട്‌"
"ഞാൻ മരിച്ചു എന്റെ കരൾ പ്രസീദിനും, കണ്ണുകൾ ഖദീജക്കും, വൃക്കകളിൽ ഒന്ന്‌ ലിൻസിക്കും മറ്റൊന്നുരമയ്ക്കുമായി പറിച്ചു നട്ടിരുന്നു. അവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നു അവരിലൂടെ മരിച്ചുപോയ ഈ ഞാനും! വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ