Skip to main content

വിവാഹവും വിവാഹനിശ്ചയവും

സി.പി.രാജശേഖരൻ
               വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേന്നാള്‍ പ്രതിശ്രുത  വധു ബൈക്കാക്സിഡന്റില്‍ മരണപ്പെട്ടു എന്നു്‌, കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച്ച  പത്രത്തിൽ ഒരു വാര്‍ത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു . ബൈക്കോടിച്ചിരുന്നതാകട്ടെ, അവരുടെ ഭര്‍ത്താവാകാന്‍ ഒരുങ്ങി ഈ  നിശ്ചയത്തില്‍  പങ്കെടുത്ത, ഭാവിവരനായ  യുവാവു തന്നെ. ഇന്നിപ്പോള്‍ വിവാഹനിശ്ചയം പോലും കഴിയണ്ട;; വിവാഹം ആലോചിച്ചുതുടങ്ങിയാല്‍ തന്നെ അവര്‍ ഒരുമിച്ചു യാത്റ ചെയ്യാനും സിനിമ കാണാനും ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്നു്‌ ആഹാരം കഴിയ്ക്കാനും, കുറേക്കൂടി പുരോഗമനമുള്ളവര്‍ ഒരുമിച്ചു്‌ താമസിയ്ക്കാന്‍ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്‌ എന്നതില്‍ നമുക്കാര്‍ക്കും അപ്റിയമോ, അഭിപ്റായ വ്യത്യാസമോ ഇല്ല. പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ വിവാഹം കഴിയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിയ്ക്കാതെ തന്നെ, (ചിലര്‍ വിവാഹം കഴിയ്ക്കില്ല എന്നുതന്നെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടും) ഒരുമിച്ചു താമസിയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലൊ. ആ രീതി  നല്ലതാണെന്നും അങ്ങിനെ കുറേക്കാലം ഒരുമിച്ചു്‌  ജീവിച്ചു്‌ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയശേഷം കല്യാണം കഴിയ്ക്കുന്നതു തന്നെയാണു നല്ലതെന്നും വാദിയ്ക്കുന്നവരുണ്ടു്‌. ആ വാദഗതി പൂര്‍ണ്ണമായും തെറ്റാണെന്നു്‌ പറയാനും ഇവിടെ  മുതിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, അതു ശരിയല്ല; പെണ്ണും ചെറുക്കനും വിവാഹ ശേഷം മാത്റമേ  ഒരുമിച്ചിടപഴകി  ജീവിയ്ക്കാവൂ  എന്നു വാദിയ്ക്കുന്നവര്‍  പറയുന്നതിലും  ശരിയുണ്ടെന്നു്‌ തന്നെയാണു്‌ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതു്‌.
               നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു്‌, ആറുമാസം മുതല്‍ ഒരുകൊല്ലം വരെ കഴിഞ്ഞു്‌. കല്യാണം നടത്തുന്ന  ഒരു  സമ്പ്രദായത്തിലേയ്ക്കു  കേരളീയ കുടുമ്പങ്ങള്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്‌. അതിനു കാരണവും പലതായിരിയ്ക്കും. എന്നാല്‍ ഇന്നു്‌ തീരുമാനം ഏതാണ്ടു്‌ മാനസികമായി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍, പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മില്‍ മൊബൈല്‍ വഴി പ്റേമവും പ്റേമാതിരിക്ത-ബന്ധങ്ങളും തുടങ്ങുകയായി. അതില്‍ ഇരു വീട്ടുകാരും എതിര്‍പ്പു പ്റകടിപ്പിയ്ക്കാറുമില്ല എന്നതു്‌ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പോക്കിനു്‌ അനുസരിച്ചായിരിയ്ക്കണം.    ആയിക്കോട്ടെ; പക്ഷേ, ചില മനസിക പ്റശ്നങ്ങള്‍ ഇവിടെ പറയാതെ തരമില്ല. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും,  വിവാഹം കഴിയുന്നതുവരെ അവര്‍ , ഒരു സാധാരണ പുരുഷനും സ്ത്റീയും മാത്റമാണെന്ന സത്യം സമ്മതിച്ചേ മതിയാകൂ. സാധാരണ ഗതിയില്‍ അത്തരം ഒരു പുരുഷനും സ്ത്റീയും തമ്മില്‍ അടുത്തിടപെടുമ്പോള്‍ അവരില്‍ പ്റക്റ്ത്യാ ഉള്ള വൈകാരികഭാവങ്ങള്‍ ഉണാരുകയും ആവേശവും ആകാംക്ഷയും അമിതാവേഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നതു്‌ സ്വാഭാവികം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, അതു അവരുടെ യാത്റയിലും, പ്റത്യേകിച്ചു്‌ ഡ്റൈവിങ്ങിലും  പ്റതിഭലിയ്ക്കും. അപ്പോള്‍ അവര്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലും പഠനങ്ങളിലും കോണ്‍സന്‍ട്റേഷന്‍ കുറയുകയും  അതുമൂലം നഷ്ടങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ  ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതു്‌ സ്വാഭാവികം.
                           അതേക്കാള്‍ വലിയ ഒരു അപകടം മറ്റൊന്നാണു്‌. ഈ ആറുമാസക്കാലം കൊണ്ടോ ഒരുവര്‍ഷം കൊണ്ടോ അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ തുടങ്ങുകയും  അതില്‍ പ്റിയങ്ങളേക്കാള്‍ അപ്റിയങ്ങളാണു്‌ കൂടുതല്‍ വരുന്നതെങ്കില്‍ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്നു്‌ വയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും കൂടുതലാണു്‌. ഇതിനേയാണു്‌ പാശ്ചാത്യ സമൂഹം നല്ലതായിക്കാണുന്നതു്‌. കാരണം, ‘അടുത്ത്റിയുന്നതോടെ യോജിയ്ക്കാന്‍ പറ്റാത്തവര്‍ യോജിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതല്ലേ, വിവാഹശേഷം വേര്‍പിരിയുന്നതേക്കാള്‍ നല്ലതു്‌’, എന്നാണു്‌ അവര്‍ ചോദിയ്ക്കുന്നതു്‌. അവരേ സംബന്ധിച്ചു്‌ ആ ചോദ്യം ശരിയുമാണു്‌. കാരണം, അവിടെ ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും സ്റ്റുഡന്റ്‌ലൈഫില്‍തന്നെ, ഒരുമിച്ചു്‌ താമസിയ്ക്കുകയും പരസ്പരം ഇരുവരുടേയും വീടുകളിലെ സ്വകാര്യമുറികളില്‍ ഒത്തുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നതു്‌ എല്ലാ വീട്ടിലും പതിവായതിനാല്‍ ആര്‍ക്കും അതില്‍ പരിഭവമോ പ്റശ്നമോ ഇല്ല.
എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി നേരേ മറിച്ചാണു്‌. അത്തരത്തില്‍ വിവാഹനിശ്ചയത്തിനു ശേഷം വിവാഹം വേണ്ടെന്നു വച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളില്‍,  ആണ്‍കുട്ടിയേക്കാള്‍ കൂടുതലായി പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ അതു്‌ പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്‌. നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങിനേയാണു്‌. അവള്‍ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കറങ്ങിയടിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകേട്ടു്‌ ‘അതിലെന്താ തെറ്റു’  എന്നു ചോദിയ്ക്കാന്‍ ഇവിടുത്തെ ആണ്‍പിള്ളേര്‍ക്കോ അവരുടെ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കോ, മനോവികാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സന്തോഷിച്ചതു്‌ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിലും, അതിന്റെ പാപഭാരം ഏല്‍ക്കേണ്ടിവരുന്നതു്‌ പെണ്ണിനു മാത്റം എന്ന നമ്മുടെ രീതി ശരിയല്ല എന്നുതന്നെയാണു്‌ നാം അഭിപ്റായപ്പെടേണ്ടതും വിശ്വസിയ്ക്കേണ്ടതും. പക്ഷേ, അതു്‌ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്കു്‌ ഈ വിവാഹപൂര്‍വമായ ഒരുമിച്ചു നടപ്പു്‌ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതു്‌ എന്നു ചിന്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ടു്‌. വിവാഹത്തിനു മുമ്പു്‌ ഒരുവര്‍ഷം ഒരുമിച്ചു നടക്കുന്നതും വിവാഹ ശേഷം ഒരുവര്‍ഷം ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുന്നതും ഒരേ വൈകാരികതലത്തിലല്ല  എന്ന  മനശ്ശാസ്ത്റ  തത്വം  യുവതീ യുവാക്കള്‍  അറിയണം. അതുകൊണ്ടു്‌ ഈ ഒത്തുചേരല്‍ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും, നമ്മുടെ നാട്ടില്‍  സഹായകമായിട്ടില്ല. മൊത്തം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ വിവാഹപൂര്‍വമായ ഈ അഘോഷങ്ങള്‍ ഗുണത്തേക്കാള്‍ ഏറെ ദോഷമാണുണ്ടാക്കുന്നതു്‌എന്നാണു്‌, അനുഭവം. പള്ളികളില്‍നിന്നു കിട്ടുന്ന പ്റീ മാരിറ്റല്‍ കൌണ്‍സലിംഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളേക്കൂടി ഉദ്ബോധിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്‌ നല്ലതു്‌ എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. സത്യത്തില്‍, കര്‍സ്തീയ സമൂഹത്തില്‍ വിവാഹമോചനം കുറയുന്നതിനു പ്റധാന കാരണം, ഇടവകയുടേയും വികാരികളൂടേയും ഇടപെടലുകളും കൌണ്‍സലിങ്ങും കൊണ്ടാണു്‌ എന്നു പറയാതെ തരമില്ല. ബൈക്കാക്സിഡന്റില്‍ മരണപ്പെട്ട ആ പ്റതിശ്റുതവധുവിന്റെ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും പ്റതീക്ഷകളും തല്ലിക്കെടുത്താന്‍ , അറിഞ്ഞോ, അറിയാതെയോ, ആ ബൈക്കുയാത്റ കാരണമായി എന്നതു്‌ ആ കുടുമ്ബത്തിനെങ്കിലും, തീര്‍ത്താല്‍ തീരാത്ത ഒരു ദു:ഖം തന്നെയാണു്‌. ഇനി ഇതു്‌ മറ്റാര്‍ക്കും ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്കട്ടെ. എല്ലാം വിധി എന്നു പറഞ്ഞു്‌ ദൈവത്തെ പഴിയ്ക്കാതെ, ദൈവം നമുക്കു തന്ന നേര്‍ബുദ്ധി ശരിയാം വണ്ണം പ്റയോഗിച്ചോ എന്നാലോചിയ്ക്കുന്നതല്ലേ ഭംഗി?...
Ph - 9447814101  cp99rajsekhar@gmail.com

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…