മഞ്ഞു തൂകും കാറ്റേ ..


 ഷീലാ വർഗ്ഗീസ്

മഞ്ഞു തൂകും കാറ്റേ ..
എന്തിനിപ്പോൾ നീയെന്നെ തലോടുന്നു ..
കാലവും നേരവും അറിയാതെയാണോ ..
അതോ എന്നിലെ മധുരസ്മരണകളെ ...
ഉണര്തീടാനാണോ ..
കുളിര്മഞ്ഞിൻ നനുത്ത തണുപ്പും ..
നിന് സ്നേഹ തലോടലും ...
പ്രണയാർദ്രമാവുന്നു എൻ ഹൃദയം ...
ഉറങ്ങി കിടക്കുമെൻ മോഹങ്ങളെ ...
നീ തൊട്ടുണർത്തുന്നു ...
മഞ്ഞുരുകും രാവുണരും മുൻപേ....
ചേക്കേറിയ പക്ഷികൾ ഉണരും മുൻപു ...
കടലിൽ മുങ്ങിയ സൂര്യനുദിക്കുമ്പൊഴെക്കും ...
എന്നിലെ മധുരസ്മരണകളെ ....
ഒന്നു ഉണര്തീടാമോ .....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ