തൂശനില


രാധാമണി എം.ആർ

നേരിന്റെ പാതയിലേയ്ക്ക്‌
ആകാശവും ഭൂമിയും
നെറികേടിന്റെ പടികൾ
കയറി വന്നു ലക്ഷ്യമെത്താൻ
ലോകം ഒന്നുചുരുങ്ങിത്തെളിഞ്ഞു
പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു ചുവടിന്‌
തലകുനിക്കുമ്പോൾ ഔദാര്യമായി
വർഷത്തിലൊരിക്കൽചരിത്രം കുടയൽ
തിരക്കിട്ടു പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിയ
വറുതികൾക്കുമീതെ തൂശനിലയിൽ
ചങ്ങലക്കിട്ട സമൃദ്ധിയുടെ വിളവെടുപ്പ്‌

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ