ഭൂമിയില്‍ നിന്നും പൊന്തിനില്‍ക്കുന്ന കടൽടി എ ശശി

ദൈവവും ഞാനും മാത്രമാകുന്ന
നേരം ദൈവത്തോട്
നിലം തൊടാതെ
ഭൂമിയില്‍ നിന്നും പൊന്തിനില്‍ക്കുന്ന
ഒരു കടല്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കണം;
അതിനു ശേഷം എന്നെ ഒരു കാറ്റായ്
മാറ്റുകയം വേണം.

അന്നേരം ഞാന്‍
കടലിനെ പറപ്പിച്ച്
നിന്നടുത്തു കുതിച്ചെത്തും
എത്ര മുങ്ങിയാലും
മരിക്കാത്തൊരു നിന്നെയുമായ്‌
എനിക്ക് പ്രപഞ്ചം നിറയെ
ഓടി കളിക്കണം..

നീയറിയരുത്
ദൈവം കടലാണെന്നും
കാറ്റ് ഞാനാണെന്നും.

അറിയുന്ന മാത്രയിൽ
കടൽ മണ്ണു തൊട്ടാലോ?.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ