Skip to main content

വിജയരഹസ്യങ്ങൾ

ജോൺ മുഴുത്തേറ്റ്‌

നല്ല വായന നിങ്ങളെ നല്ല വ്യക്തിയാക്കും
ജയരാജ്‌ വളരെ സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അവൻ എം.എയ്ക്ക്‌ പഠിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അവൻ വളരെ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെട്ടു. മനസിന്‌ ഒരസ്വസ്ഥത. ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പരാജയങ്ങളെപ്പറ്റിയും നഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്ന സ്വഭാവം. പലപ്പോഴും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം. നിസാരപ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ തളർത്തിക്കളയുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച്‌ ചിന്തിച്ച്‌ തല ചൂടാക്കുന്നു. ഒന്നിനും ഒരാത്മവിശ്വാസവുമില്ല, ഒന്നിലും ഒരു താൽപര്യവുമില്ല.
ഇതിന്‌ ഒരു പരിഹാരം തേടിയാണ്‌ ജയരാജ്‌ കൗൺസിലിംഗിനെത്തിയത്‌. രണ്ടു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാനായി നൽകി. ഡെയ്‌ല്‌ കാർണിയുടെ ?ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ്‌ വറിയിംങ്ങ്‌ ആന്റ്‌ സ്റ്റാർട്ട്‌ ലിവിംഗ്‌? എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം. അയാൾ ആവേശപൂർവ്വം പുസ്തകം കൈപ്പറ്റി. പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ്‌ വീണ്ടും എത്തി. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവും ജയരാജിന്റെ മുഖത്തു ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെ നേരത്തെ വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ചിന്താരീതികൾക്ക്‌ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്തിയ ഈ പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുത്തു നൽകിയതിന്‌ അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞു. അയാൾക്ക്‌ കൂടുതൽ കൗൺസലിംഗ്‌ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ വേണ്ടിവന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അയാൾ ഒരു നല്ല വായനക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ അയാളുടെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾ തികച്ചും സംതൃപ്തനും സന്തുഷ്ടനുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
ഇതുപോലെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടാകും. ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ അമൂല്യമായ രത്നഖനികളാണ്‌. അതിന്റെ മൂല്യം മനസിലാക്കാൻ പ്രാപ്തി നേടണമെന്നതാണ്‌ പ്രധാനം. 
വിശാലമായ വിജ്ഞാനലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള കവാടമാണ്‌ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അത്ഭുതകരമായ നൂതന മാസ്മരിക മേഖലകളിലേയ്ക്ക്‌ അവ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച്‌ ഉയർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയേയും മനോഭാവത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്‌ പുതിയ ദർശനം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും, പെരുമാറ്റത്തിലും വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നു. 
കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക്‌ അവർണനീയമാണ്‌. മഹാന്മാരുടെ ആത്മകഥകൾ അവർക്ക്‌ പ്രചോദനമേകുന്നു.  അവരുടെ ആദര രൂപങ്ങൾ അവരുടെ മനസിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അത്‌ അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങൾ ഒരു ഡിക്റ്ററ്റീവ്‌ നോവൽ വായിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെയല്ലാ ഒരു ?സെൽഫ്‌ ഹെൽപ്പ്‌ ബുക്ക്‌? (Self Help Book) വായിക്കേണ്ടത്‌. അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാവണം വായിക്കേണ്ടത്‌. നെപ്പോളിയൻ ഹില്ലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ?ഗ്രന്ഥകർത്താവ്‌ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നും അയാൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി പ്രത്യേകം എഴുതുകയാണെന്നും വിചാരിച്ചു കൊണ്ട്‌ വേണം ഗ്രന്ഥപാരായണം നടത്തുവാൻ.
എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പുസ്തക പാരായണം നടത്തിയിരുന്നത്‌ അത്തരത്തിലായിരുന്നു. വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആശയങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നതിനും അവ സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. 
മോർട്ടിമർ ജെ. അഡ്ലർ (Mortimer J. Adler) ഒരു പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ്‌ വായിക്കേണ്ടത്‌ എന്ന്‌ വിശദമാക്കുന്നു. നാലു ഘട്ടങ്ങളാണ്‌ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്‌.
1. ഒന്നാംഘട്ടം
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പൊതുവായ ഉള്ളടക്കം മനസിലാക്കുക. ഈ ആദ്യവായനയിൽ പ്രധാന പദങ്ങളും വാചകങ്ങളും അടിവരയിട്ട്‌ അടയാളപ്പെടുത്തുക. മാർജിനിൽ നോട്ടു കുറിക്കാം. (സ്വന്തം പുസ്തകമെങ്കിൽ മാത്രം). വായനാവേളയിൽ തെളിയുന്ന പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേകം കുറിച്ചിടുക.
2. രണ്ടാംഘട്ടം
രണ്ടാംഘട്ട വായന ആശയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്‌. പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
3. മൂന്നാംഘട്ടം
മൂന്നാംഘട്ടവായന ഭാവിയിലേക്ക്‌ വേണ്ടിയാണ്‌. ഇത്‌ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ആണ്‌. പ്രത്യേകമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉള്ള വാചകങ്ങൾ അതേപടി ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആനുകാലിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക. പുതിയ നല്ല ആശയങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക.
4. നാലാംഘട്ടം
നാലാംഘട്ട വായന, പ്രധാനാശയങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നതിനും ലഭിച്ച പ്രചോദനം പുനർജനിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ്‌. നിങ്ങൾക്ക്‌ പണ്ടു ലഭിച്ച ഉയർന്ന ഉത്തേജനവും ആവേഗവും നാളുകൾ കൊണ്ട്‌ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ വീണ്ടും ഊതികത്തിക്കാൻ ഈ വായന ഉപകരിക്കും.
ജോസഫ്‌ അഢിസൺ പറഞ്ഞതുപോലെ 'ശരീരത്തിന്‌ വ്യായാമം പോലെയാണ്‌ മനസിന്‌ വായന'. 'ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ആയുധമാണ്‌ വായന' എന്നാണ്‌ മോർട്ടിമർ ജെ. ആഡ്ലർ (Mortinier. J. Adler) ഉദ്ഘോഷിച്ചതു.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏതാനും ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്‌ താഴെപ്പറയുന്നവ. വേറെയും ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഈ ലേഖകനെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ആറ്‌ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണിവ.
1. തിങ്ക്‌ ആന്റ്‌ ഗ്രോ റിച്ച്‌  - നെപ്പോളിയൻ ഹിൽ
2. ദി പവ്വർ ഓഫ്‌ പോസിറ്റീവ്‌ തിങ്കിംഗ്‌ - നോർമൻ വിൻസെന്റ്‌ പീൽ
3. ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്‌ വറിയിങ്‌ ആന്റ്‌ സ്റ്റാർട്ട്‌ ലിവിംഗ്‌ - ഡെയ്‌ല്‌ കാർണി
4. 7 ഹാബിറ്റ്സ്‌ ഓഫ്‌ ഹൈലി ഇഫക്ടീവ്‌ പീപ്പിൾ - സ്റ്റീഫൻ. ആർ. കോവെ
5. ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഓഫ്‌ ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ - ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ
6. സൈക്കോസൈബർനെറ്റിക്സ്‌  - മക്സ്‌വെൽ മുൾട്സ്‌
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന നോർമൻ കസിൻസ്‌ പറഞ്ഞതുപോലെ ?വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അഗാധമായി എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന്‌ പഠിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുന്നതിനും?. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്രശ്നം വായിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നതാണ്‌. നമ്മെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കുന്ന വായന അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണോ?
കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തുന്നത്‌ അവരെ നന്നായി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്‌. ഗുസ്റ്റാവ്‌ ഫ്ലോബേർ പറഞ്ഞതുപോലെ 'ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക.'
പണ്ടൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്‌ അനുഗ്രഹമായിരുന്നത്‌. ഇന്നത്തെ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക്‌ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയിൽ ഒരു വലിയ പങ്കാണ്‌ വഹിക്കുന്നത്‌. ദൂരെ ജോലിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക്‌ വേണ്ടി കഥകൾ വായിച്ച്‌ റിക്കാർഡ്‌ ചെയ്ത്‌ അയയ്ക്കുന്നു. കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ/അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിൽ ഈ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. അതവർക്ക്‌ അതിയായ ആനന്ദം നൽകുന്നു. മാതാവോ പിതാവോ ജയിലിലാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ കഥകൾ വായിച്ച്‌ റിക്കാർഡ്‌ ചെയ്ത  കാസറ്റോ സിഡിയോ കുട്ടികൾക്ക്‌ ലഭ്യമാക്കാൻ ?ദി സ്റ്റോറി ബുക്ക്‌ പ്രോഗ്രം, ദി റോളിംഗ്‌ റീഡേഴ്സ്‌ തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അമേരിക്കയിൽ നോവലുകളും കഥകളും റിക്കാർഡ്‌ ചെയ്ത കാസറ്റും സിഡിയും ലഭ്യമാണ്‌. കാറിലോ, ബസിലോ, ട്രെയിനിലോ എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ബസ്റ്റാൻഡിലോ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ, എയർപോർട്ടിലോ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും പാട്ടുകേൾക്കുന്നതുപോലെ ഈ കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയും. 
അമേരിക്കയിൽ തടവുകാരുടെയിടയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ചെയ്ഞ്ചിംഗ്‌ ലൈവ്സ്‌ ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ (Changing Lives Through Literature) എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിലൂടെ ധാരാളം തടവുകാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്‌. രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു നോവൽ വച്ച്‌ ആറു നോവലുകൾ അവർ കൂട്ടായി വായിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെയിടയിലുള്ള തുടർകുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 80 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഇതുമൂലം സാധിക്കുന്നുണ്ട്‌ എന്നാണ്‌ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വില്യം എല്ലെറി ചാന്നിങ്‌ (William Ellery Charnning) പറഞ്ഞതുപോലെ ??ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ മഹാന്മാർ നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ചിന്തകൾ നമുക്ക്‌ നൽകുന്നു. അവരുടെ ആത്മാവുകളെ നമ്മിലേക്ക്‌ ചൊരിയുന്നു.
ഉത്തമകൃതികൾ നമുക്കു ചിറകുകൾ നൽകുന്നു, നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ ഉദ്ദേ‍ീപിപ്പിക്കുന്നു, മനസിനെ പ്രസന്നമാക്കുന്നു, നമ്മിൽ ആത്മബോധം ജനിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കുന്നു. അവ ഏകാന്തത്തയിലെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരാകുന്നു. ഗുരുവും ഉപദേശകനും കൗൺസിലറുമാകുന്നു. അവ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. രസിപ്പിക്കുകയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്‌ ആഡ്രൂ കാർണിജി (Andrew Carnegie) ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്‌: 'മനുഷ്യന്റെ വായനാപദ്ധതി അവന്റെ ആഹാരദിനചര്യ പോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതും ഒരാഹാരമാണ്‌. അതില്ലാതെ അവന്‌ മാനസികമായി വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല.'

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…