Skip to main content

ചന്തയും മനുഷ്യനും


 എം.തോമസ്മാത്യു

    ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പുതിയ ഒരദ്ധ്യായമെഴുതി മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ താളം ഒറ്റയടിക്ക്‌ മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആ മാറ്റങ്ങൾക്കടിയിൽ തെളിഞ്ഞും തെളിയാതെയും കണ്ട ചില അപകടസാധ്യതകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്‌ ജോർജ്ജ്‌ വില്യംസ്‌ വൈ.എം.സി.എ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്‌. മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറുകയായിരുന്നു; ജീവിതശൈലി അപ്പാടെ മാറി. അതോടെ നൈതിക ക്രമവും വ്യത്യസ്തമായി. ഇതിൽ വലിയൊരു ആപത്തിന്റെ സാധ്യത കണ്ടിട്ടാണ്‌, ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ്‌ ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത്‌. അന്ന്‌ ഭയപ്പാടോടെ സങ്കൽപിച്ചവയെല്ലാം ഇതാ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന നടുക്കത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക്‌ മനുഷ്യൻ എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
    ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടവയെല്ലാം കാമ്യവും രുചികരവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുപെടുന്ന എല്ലാം ചതികളുടെയും  സവിശേഷത. കയ്യൊഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗകര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി അവ വന്നു നിരക്കുന്നു. എങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കും? വേണ്ടെന്നു വച്ചാൽ ജീവിതം തന്നെ സാധ്യമാണോ? അതിലേറെ വിചിത്രമല്ലേ ഒരു കാലത്ത്‌ ആവേശത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ വിപരീതഫലം ഉണ്ടാക്കി എന്നത്‌! ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഏക ലോകം എന്നത്‌ ഒരു കാലത്തെ വിമോഹനമായ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളായി, സംസ്കാരങ്ങളായി ചിതറിക്കിടന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരം പകകളും പടകളുമാണ്‌ സ്വസ്ഥജീവിതത്തിനു ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്‌. യുദ്ധമൊഴിഞ്ഞൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നോ? സമാധാനമെന്നത്‌ കൊതിയോടെ സ്വപ്നം കാണേണ്ട ഒന്നായിരുന്നില്ലേ? അക്കാലത്താണ്‌ ലോകസമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ഏകലോകത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കിനാവുകൾ വിരിഞ്ഞത്‌. അന്നൊന്നും അത്‌ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. എന്നാൽ, പുതിയ വടിവിൽ ഏകലോകം പിറന്നിരിക്കുന്നു. ഭൂഗോളം ഒരൊറ്റ ഗ്രാമമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്‌! പക്ഷേ, ഭൂഗോളത്തെ ഒരൊറ്റ ചന്ത (ഏഹീയലഹ ങമൃസല​‍ി) ആക്കിക്കൊണ്ടാണ്‌ ഈ സ്വപ്നം ഫലിച്ചതു. ആഗ്രഹം നടന്നു, വിപരീതഫലം എന്നുമാത്രം!
    ചന്തയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ മനുഷ്യർ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതാണ്‌. ചന്തയിൽ വരുന്നത്‌ ഇടപാടുകാരാണ്‌-വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും വരുന്ന ഇടപാടുകാർ. എന്റെ കൈവശമുള്ള ചരക്കുകൾ മുന്തിയ വിലയ്ക്കു വിൽക്കണം, എനിക്കു വാങ്ങേണ്ട ചരക്കുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കണം എന്നുമാത്രമേ എനിക്കു നോക്കേണ്ടതുള്ളു. ചന്തയിൽ ഞാൻ സന്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം എന്റെ ലാഭചിന്തക്ക്‌ ഇരയാകേണ്ടവർ മാത്രം. അവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാനും ഒരു ഇരമാത്രമാണെന്ന കാര്യം ഈ തിരക്കിൽ ഞാൻ മറക്കുന്നു. അഥവാ, അസുഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ലഹരികൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഈ ചന്തയുടെ സംസ്കാരം വിസ്മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ.
    ഈ സംസ്കാരം എല്ലാ ആത്മബന്ധങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. അപരിചിതരുടെ ആൾക്കൂട്ടമായി മനുഷ്യലോകത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന ഒരു പുതുവ്യവസ്ഥയാണ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്‌. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ആർക്കും ആരെക്കുറിച്ചും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല; ആകെയുള്ള വേവലാതി അവനവനെക്കുറിച്ചു മാത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അവനവൻ ഇല്ലാതാവുകയും പകരം എന്തൊക്കെയോ അദൃശ്യ ശക്തികൾക്ക്‌ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിവരം അറിയുന്നു തന്നെയില്ല. അർത്ഥരഹിതമായ വ്യഗ്രതകളുടെയും ഉത്കണ്ഠകളുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെട്ട്‌ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന ഈ ജീവി മനുഷ്യൻ എന്ന പദവി സ്വയം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
    വ്യഗ്രതപൂണ്ട ഈ നിരർത്ഥക ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്‌ പ്രവാചക തുല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെ
ന്ന്‌ ഓർത്താൽ അത്ഭുതം തോന്നും. അവയിൽ ഒന്നിലെ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. ചെക്കോസ്ലാവോക്യക്കാരായ രണ്ടു സഹോദരന്മാർ-ജോസഫ്‌ ചാ പെക്കും, കാറൽ ചാ പെക്കും -ചേർന്ന്‌ എഴുതിയ ഒരു നാടകമാണ്‌ കീടജന്മം(ഘശളല ​‍ീള കിലെര​‍േ​‍െ)ഈ നാടകത്തിലെ കീടങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ തന്നെ. എന്നുവച്ചാൽ കീടങ്ങളുടെ വാസനകൾ തന്നെയാണ്‌, മാനുഷികമായ സദ്ഭാവങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വാസനകൾ തന്നെയാണ്‌, മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുന്നത്‌ എന്നർത്ഥം. അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്ന്‌ ചാണക ഉരുള ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടുകളാണ്‌. നമ്മുടെ പഴയ കാർഷിക കാലത്തെ ഓർമ്മകളിൽ ആ ജീവി ഉണ്ട്‌. ഈ നാടകത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഈ ഉണ്ട ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. "ഒരു ചാണക ഉണ്ട സ്വന്തമായി ഉള്ളത്‌ എത്ര ആനന്ദകരമാണ്‌! ഇനി നമുക്ക്‌ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം." ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്‌? എന്തു ചെയ്യാനാണ്‌ ഈ ഉണ്ട എന്ന്‌ അവർക്ക്‌ അറിഞ്ഞുകൂടാ; അറിയേണ്ട ആവശ്യവും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയൊന്ന്‌ സ്വന്തമായി ഉണ്ട്‌ എന്ന പൊള്ളയായ അഭിമാനമേ വേണ്ടൂ. മനുഷ്യൻ എന്ന്‌ അഹങ്കരിക്കുന്ന, സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം എന്ന വിധം സൃഷ്ടിച്ച്‌ ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലനകർമ്മം സൃഷ്ടാവ്‌ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ, എത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ ഈ ചാണകവണ്ടിന്റെ പദവിയല്ലേ? സ്വന്തമായി ഉണ്ട്‌ എന്ന ദുരഭിമാനം മാത്രം പകരം തരുന്ന നിരുപയോഗ വസ്തുക്കൾ വാരിക്കൂട്ടി നിരർത്ഥകമായ പൊങ്ങച്ചങ്ങളുടെ പാഴ്ജന്മമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നതല്ലേ സത്യം?
    നാം സ്വന്തമാക്കുന്നത്‌ നമ്മെ സ്വന്തമാക്കും എന്ന്‌ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ഏറെ പണിപ്പെട്ട്‌ സ്വരുക്കൂട്ടിയ സമ്പത്തിന്റെ അടിമയായി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും പൊലിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഉഴറിജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര സഹതാപാർഹനാണ്‌! പക്ഷേ, ഈ അവസ്ഥയിലാണ്‌ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്‌ അറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം!
    ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്‌, ഈ ലോകവ്യവസ്ഥ അസംബന്ധ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മനുഷ്യനെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച ദുർദ്ദശയിലാണ്‌ വൈ.എം.സി.എ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌. ഈ പതനത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിനെയാണ്‌ പുരോഗതി, വികാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന കാര്യം ആരും അറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ഇവിടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കർത്തവ്യം ഭാരിച്ചതായി മാറുന്നു. എന്താണ്‌ സത്യം, എന്താണ്‌ ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുൾ, എന്ന്‌ ലോകത്തോടു പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന്‌ ഒഴിയാൻ വയ്യ. ആത്മാവു നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുത്ത്‌ ആത്മബോധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക്‌ ആനയിക്കാനുള്ള കനത്ത ഉത്തരവാദിത്വമാണ്‌ പ്രസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്‌. ചിറ്റു വിനോദങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബല്ല വൈ.എം.സി.എ, പണിപ്പെട്ടു സമ്പാദിക്കുന്ന ഇടവേളകളിൽ സൊറപറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള ഇടവുമല്ല ഇത്‌. 'സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും' എന്നാണ്‌ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. സത്യത്തിലേക്ക്‌ മനുഷ്യനെ ഉണർത്താൻ കഴിയുക എന്നത്‌ വൈ.എം.സി.എയുടെ കനത്ത ഉത്തരവാദിത്വമാണ്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…