Skip to main content

ചിത്രകലയിലെ വിശുദ്ധി: കെ.വി.ഹരിദാസൻകാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള

    തിരുവനന്തപുരം കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ ഫൈൻ ആർട്ട്സിൽ പ്രോഫസർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ നവീന ചിത്രകലയിലെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിലൊരാളായ പ്രമുഖ ചിത്രകാരൻ കെ.വി.ഹരിദാസൻ 2014 ഒക്ടോബർ 26ന്‌ 77-​‍ാം വയസ്സിൽ കലാലോകത്തോട്‌ വിടപറഞ്ഞു. താന്ത്രിക്‌ കലാസങ്കേതങ്ങളിലൂടെയാണ്‌ ഹരിദാസന്റെ കല പൂർണതയിലെത്തുന്നതും ആസ്വാദകമനസ്സുകളിൽ ഇടംനേടുന്നതും.
    ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ ചിത്രകാരന്മാരുടെ നിരയിൽ മുഖ്യസ്ഥാനത്തുതന്നെ ശോഭിച്ചിരുന്ന കെ.വി.ഹരിദാസൻ, കണ്ണൂർ കല്യാശേരി ബിഇഎം ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടിയശേഷമാണ്‌ മദ്രാസ്‌ കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ ഫൈൻ ആർട്ട്സിൽ ചേർന്ന്‌ ചിത്രകലയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്‌. കെ.സി.എസ്‌ പണിക്കരുടെ ശിഷ്യരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു കെ.വി.ഹരിദാസൻ. ചിത്രകലാപഠനം കഴിഞ്ഞ്‌ രണ്ടുവർഷത്തോളം ഭാരതത്തിലെ വിവിധ കലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ (മഹാബലിപുരം, അജന്ത, എല്ലോറ, ഹംപി, ബേലൂർ, ഹലേബിഡ്‌ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കുവേണ്ടി ഗൈഡായും ഹരിദാസൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കെ.സി.എസ്‌ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോഴമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ്‌ വില്ലേജിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനും അവിടെത്തന്നെ വീട്‌ സ്വന്തമാക്കി ചിത്രരചനയിലും സമയം ചെലവഴിച്ച്‌ മുന്നോട്ടുവന്നു. തുടർന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരം കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ ഫൈൻ ആർട്ട്സിൽ അധ്യാപകനായി ചേരുകയും അവിടെ പ്രോഫസറായും പ്രിൻസിപ്പലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച്‌ വിരമിച്ച്‌ അദ്ദേഹം 1981 മുതൽ 1992 വരെ 11 വർഷം ചോഴമണ്ഡലത്തിലെത്തി മുഴവൻ സമയ ചിത്രരചനയുമായി കഴിയുമ്പോഴാണ്‌ അന്ത്യമുണ്ടായത്‌.
    ഭാരത പാരമ്പര്യ വഴികളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്‌ കെ.വി.ഹരിദാസൻ തന്റെ ചിത്രകലാശൈലി രൂപപ്പെടുത്തിയത്‌. ഭാരത-ശിൽപകലകളുടെ ഉദാത്തമായ ചൈതന്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ പഴയകാല കലാരൂപങ്ങളിലാണെന്ന്‌ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഹരിദാസൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാവാം ഭാരതത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കുവാനും അവിടങ്ങളിലെ പഴമകളുടെ രൂപങ്ങളെ ആവോളം കാണുവാനും ഗൈഡായിപ്പോലും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്‌. പൗരസ്ത്യജീവിത കൽപിതമായ താന്ത്രികവിധികളെ ഹരിദാസൻ തന്റെ പഠനങ്ങളിലൂടെ ആഴത്തിലറിയുവാൻ ശ്രമിച്ചു. താന്ത്രികവിധികളിലെ ജൈവവും അനുഷ്ഠാനപരവും താത്വികവുമായ സവിശേഷതകളെ അറിഞ്ഞ്‌ യോഗ, ധ്യാനം പോലെയുള്ള ജീവിതചര്യകൾ അവലംബിക്കാനും ഹരിദാസൻ പല വർഷങ്ങൾ ഉത്സുകനായി സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ താന്ത്രികവിധികളെ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ആചാര്യന്മാർ പണ്ട്‌ രൂപപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യ-ബിംബങ്ങൾ തന്റെ ചിത്രകലയുടെ ഉൾപുളകമായി സംവേദിപ്പിക്കുവാൻ ഹരിദാസൻ തന്റെ സർഗ്ഗ-പ്രതിഭാവിലാസം തുറന്നുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലെ കൽപിതബിംബങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും സർവോപരി പ്രപഞ്ചത്തെതന്നെയും പ്രതിബിംബിക്കുവാൻ പോയകാല ആചാര്യന്മാർക്ക്‌ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ വിശ്വസിച്ചുതന്നെയാവണം ഹരിദാസന്‌ തന്റെ നവീന താന്ത്രിക ചിത്രകലാപ്രസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിക്കുവാനായത്‌. അവയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ പ്രതീകാത്മക രൂപങ്ങളായ വൃത്തം, പലവിധ ചതുരങ്ങൾ, ത്രികോണം തുടങ്ങിയ ബഹുകോണരൂപങ്ങൾ, ചന്ദ്രക്കലകൾ, ബിന്ദുക്കൾ,അഗ്നിരൂപങ്ങൾ, ജല-സസ്യരൂപങ്ങൾ, താമരപോലെയുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, മനുഷ്യാകാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ തന്റെ ചിത്രകലാ ദർശനാനുകൃതമായ രൂപീകരണങ്ങളിലൂടെയും വർണരേഖാലയങ്ങളിലൂടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന തനതു ചിത്രപരമ്പരയെ നവീന താന്ത്രിക ശൈലിയിലൂടെ ഹരിദാസൻ വരച്ച്‌ ധന്യനായി. ഹരിദാസന്റെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളെ ബ്രഹ്മസൂത്ര, പ്രകൃതിസൂത്ര, സൗന്ദര്യലഹരിസൂത്ര, നിർവൃതിയന്ത്ര എന്നൊക്കെ പേരുകളിൽ അവയുടെ പരമ്പരകളായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതും പാരമ്പര്യസ്വത്വമായ അനുഭവത്തെ തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനാവും എന്നു കരുതിയാവും. ഹരിദാസന്റെ രൂപ-വർണ ബിംബങ്ങൾക്ക്‌ തനതായ സവിശേഷാനുഭൂതി പ്രേക്ഷകർക്കും അനുഭവമാകുന്നു.

കെ.വി.ഹരിദാസൻ

    2013ൽ കേരള സംസ്ഥാനം ഹരിദാസന്റെ ചിത്രകലാ സവിശേഷതകൾ മാനിച്ച്‌ രാജാരവിവർമ പുരസ്കാരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനായില്ല. 2014 നവംബറിൽ പ്രസ്തുത ബഹുമതി മകൻ സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. തമിഴ്‌നാട്‌ അക്കാദമികളുടെ പുരസ്കാരങ്ങളും കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ഫെല്ലോഷിപ്പും ഹരിദാസന്‌ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
    ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി പ്രദർശനങ്ങളിലും ക്യാമ്പുകളിലും സജീവസാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്ന ഹരിദാസന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ കലാശേഖരങ്ങളിലും ഗ്യാലറികളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംസ്കാരസമ്പന്നവും മാന്യവുമായ ഒരു ജീവിതചര്യ അവലംബിച്ച ഹരിദാസൻ ജീവിതത്തിലും കലയിലും വിശുദ്ധി പരിപാലിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…