Skip to main content

സോ ഡെലീഷ്യസ്‌


കേരം ചേർത്ത രുചിപ്പെരുമ

രുചിയുടെ ദർശനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത, അതാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായ ദർശനം.  മൃഗങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യസമൂഹത്തോടും ഞങ്ങൾക്ക്‌ അളവറ്റ ആദരമാണ്‌, കരുതലാണ്‌. കരുതലിന്റെ ഈ മനോഭാവം വ്യവസായത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളായ കൃഷിക്കാരോടും വിതരണക്കാരോടും ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായ പ്രാഥമിക ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിളയുന്ന, ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ട അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്‌. അവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്‌. ഈ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത്‌ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ വിജയ രഹസ്യം എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
സുസ്ഥിരതയെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന സംസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 100 ശതമാനവും പുനചംക്രമണം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുക്കളാണ്‌ ഞങ്ങൾ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ പായ്ക്കിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ഗ്യാലൻ വെള്ളമാണ്‌ ഞങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നത്‌. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവ്‌ ഊർജ്ജമേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു. ഞങ്ങൾ കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനം ലഘൂകരിക്കുന്നു.
മനുഷ്യർ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന ഈ ഗ്രഹത്തോട്‌ ഞങ്ങൾക്ക്‌ അത്ര ബഹുമാനമാണ്‌. ക്ഷീര രഹിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ. ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ ഊർജ്ജവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളാണ്‌ ഞങ്ങൾ നാളികേരത്തിൽ നിന്ന്‌ നിർമ്മിച്ച്‌ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്‌. ക്ഷീരവും തജ്ജന്യ വസ്തുക്കളും ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഈ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളത്രയും പരിശുദ്ധവും അതീവ രുചികരവുമാണ്‌. ക്ഷീര രഹിത ഐസ്ക്രീമുകളും സൂപ്പുകളും ആസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാളികേര പാൽ ഉപയോഗിച്ച്‌ അവ നിർമ്മിച്ചു നോക്കൂ.  ഏതു പാചക വിധിയിലും ക്ഷീര ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കു പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്‌ നാളികേര പാൽ.
എന്തുകൊണ്ട്‌ നാളികേരം
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഈ അടുത്തകാലത്താണ്‌ നാളികേരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സിദ്ധികൾ മനസിലാക്കി തുടങ്ങിയത്‌. നാളികേരത്തിലെ നല്ല കൊഴുപ്പ്‌ ആണ്‌ ഈ ആരോഗ്യ രഹസ്യം. നാളികേരത്തിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പ്‌ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്‌  ആരോഗ്യത്തിന്‌ ഹാനികരമല്ല എന്ന്‌ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.  മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്ഥ രീതിയിലാണ്‌ പൂരിത കൊഴുപ്പ്‌ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുക.
ദീർഘ ശൃംഖലാ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്‌ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പൂരിത അമ്ലത്തെയാണ്‌. മാംസം, ക്ഷീരം, ക്ഷീരോത്പ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ്‌ ഇത്‌ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌.  ഹൃദ്‌രോഗം ഉൾപ്പെടെ മാരകമായ പല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ഇത്‌ കാരണമാകുന്നു. ദീർഘ ശൃംഖലാ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകളെ കൊഴുപ്പു രൂപത്തിലാണ്‌ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുന്നത്‌. അമേരിക്കൻ ജനത വേണ്ടതിലധികം മൃഗജന്യ ദീർഘ ശൃംഖലാ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ അകത്താക്കുന്നുണ്ട്‌. രാജ്യത്ത്‌ വളരെ കൂടുതൽ  ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്‌ ഇതു കാരണവുമാകുന്നു.
എന്നാൽ നാളികേരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
‌ സസ്യജന്യ പൂരിത കൊഴുപ്പാണ്‌. ഇതിലുള്ളത്‌ മധ്യശൃംഖലാ കൊഴുപ്പ്‌ അമ്ലമാണ്‌. ശാസ്ത്രജ്ഞർ മധ്യശൃംഖലാ കൊഴുപ്പ്‌ അമ്ലത്തെ ലൊറിക്‌ കാപ്രിക്‌  അമ്ലങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുകയും അവയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശരീരമാകട്ടെ മധ്യശൃംഖലാ കൊഴുപ്പ്‌ അമ്ലത്തെ  കൊഴുപ്പായി  ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നതിനു പകരം ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ്‌ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷ്യനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുവായി നാളികേരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ  അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഞങ്ങൾക്ക്‌ കരുതൽ ഉണ്ട്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…