അഞ്ച് ഹൈക്കു കവിതകൾദിപു ശശി തത്തപ്പിള്ളി

1. മൈലാഞ്ചി പൂക്കൾ:

കാർകൂന്തലിലേറി ചമയാൻ ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിലും;

നിന്നാത്മനീരിനാൽ, കറുത്തു തിളങ്ങട്ടെയോരോ മുടിയിഴകളും....

2. മോക്ഷം

ചോര മണക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ,

അസ്ഥിക്കുടുക്കയിൽ,

അസ്തമിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷകളുമായി;

തുടരട്ടെയെൻ മോക്ഷയാത്ര....

3. ചിരി

പകുത്തു നൽകിയ എന്റെ ഹൃദയം

വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോൾ

ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു ചിരിക്കാതിരിക്കണം?

4. നിലവിളി

വരണ്ട ചിന്തകൾക്കും;

പൂപ്പൽ പിടിച്ച മസ്തിഷ്ക്കത്തിനും;

മുറിവേറ്റുപിടയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്കുമിടയിൽ-

ആരുടെയൊക്കെയോ നിലവിളികൾ

മരവിച്ചു കിടക്കുന്നു .....

5. പങ്ക്

പങ്കുവെക്കപ്പെടാതെ പോയ സൗഹൃദത്തിനും;

തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയ കാരുണ്യത്തിനുമിടയിൽ..

.എന്റെ സ്നേഹം..,

എന്റെ പ്രണയം..,

ജ്വര ബാധയേറ്റിപ്പോഴും......

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ